Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Bokslutskommuniké 1 september 2007 - 31 augusti 2008

12:00 / 14 November 2008 Eolus Vind Press release

Pressmeddelande den 4 november 2008

Bokslutskommuniké 1 september 2007 - 31 augusti 2008

Räkenskapsåret i sammandrag

- Nettoomsättningen ökade med 45 % till 439,9 Mkr (303,8)

- Resultat efter finansiella poster ökade till 69,9 Mkr (33,5)

- Under räkenskapsåret har Eolus Vind etablerat 26 vindkraftverk (26) med en total effekt på 32,0 MW (29,0)

- På balansdagen äger Eolus 22 vindkraftsanläggningar med en effekt på 20,3 MW och en beräknad årlig produktion på 46 GWh miljövänlig el. - I september 2007 genomfördes två nyemissioner som tillsammans tillförde bolaget 102,4 Mkr. I mars 2008 genomfördes split av aktien 100:1.

Prognoser

- Under räkenskapsåret september 2008 - augusti 2009 beräknas 34 vindkraftverk med en effekt på 53,4 MW att kunna etableras. Prognos för nettoomsättning uppgår till 705 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 50 Mkr. - För 3-årsperioden 2008/2009 - 2010/2011 räknar Eolus med att etablera minst 150 vindkraftverk med en effekt på ca 280 MW.

För fullständig rapport se www.eolusvind.com eller ring 0451 - 491 50 för beställning.

För ytterligare information kontakta:

VD, Bengt Simmingsköld, telefon 0451 - 491 51 eller Ekonomichef, Per Witalisson, telefon 0451 - 491 52

Hässleholm den 4 november 2008

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, etablerar och säljer nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 200 vindkraftverk av de drygt 900 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 22 vindkraftverk med en installerad effekt på 20 MW och en beräknad årlig produktion på ca 46 GWh miljövänlig el.

Eolus har för närvarande drygt 30 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Falkenberg, Falun och Motala.

Eolus Vind AB har ca 1 200 aktieägare.

Show as PDF