Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Rapport från årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 19 januari 2008

12:00 / 22 January 2008 Eolus Vind Press release

Rapport från årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 19 januari 2008

- Välbesökt vindkraftseminarie - Ökad målsättning för förvaltningsverksamheten presenterades - Hans-Göran Stennert ny styrelseledamot - Split 100:1

Årsstämma i Eolus Vind AB hölls i Hässleholms Kulturhus lördagen den 19 januari. Årsstämman föregicks av ett vindkraftseminarium där ca 300 personer deltog.

- På stämman var 87 aktieägare representerade. Dessa företrädde 6 725 A-aktier och 60 867 B-aktier. Totalt företrädda aktier uppgick därmed till 67 592 aktier motsvarande 37,3 % av totalt antal aktier. Företrädda aktier representerade 12 811,7 röster motsvarande 46,8 % av totalt antal röster i bolaget.

- VD Bengt Simmingsköld föredrog väsentliga händelser under det gångna räkenskapsåret, prognos för innevarande år, samt sin syn på framtidsutsikterna för bolaget. Ökad målsättning för ägandet av egna verk presenterades. Styrelsens målsättning är att Eolus skall öka det egna ägandet av vindkrafts anläggningar med motsvarande 202 MW verk t o m 2011. Uppfyllandet av målsättningen kommer troligtvis att kräva att nyemission genomförs. På sikt förordar styrelsen en notering på börs eller större marknadsplats med daglig handel.

- Till ny styrelseledamot och vice ordförande utsågs Hans-Göran Stennert. Hans-Göran är bl a styrelseordförande i Biltema-koncernen och var tills förra året styrelseordförande i IKEA. I övrigt omvaldes samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

- För att underlätta handeln i bolagets aktie beslutade stämman om att genomföra uppdelning av bolagets aktier (split 100:1) Avstämningsdag är den 3 mars 2008. Med anledning av beslutet om split, beslutade stämman även om förändring av bolagsordningen enligt förslag i kallelsen.

Frågor avseende detta pressmeddelande besvaras av ekonomichef Per Witalisson på tel 0451 - 491 52 eller e-post .

Hässleholm den 22 januari 2008 Styrelsen

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, etablerar och säljer nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 150 vindkraftverk av de ca 850 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 22 vindkraftverk med en installerad effekt på 20 MW och en beräknad årlig produktion på drygt 40 GWh miljövänlig el.

Eolus har för närvarande 27 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Falkenberg, Falun och Motala. Eolus Vind AB har ca 1 100 aktieägare.

Show as PDF