Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eltel

Eltel

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eltel AB

09:49 / 14 November 2022 Eltel Press release

Flaggningsmeddelande i Eltel AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556728-6652 Eltel AB
Instrument Common shares
Innehavare Sampo Plc
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum 2022-11-10
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 9 954 682
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 9 954 682
Andel
 - aktier 6,29123 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 6,34516 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,34516 % 9 954 682
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 6,34516 % 9 954 682
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Mandatum Fund Management S.A.
 - antal rösträtter 2 789 819
 - andel av rösträtter 1,77824 %
 - bolag Mandatum Lift Insurance Company Ltd
 - antal rösträtter 7 164 863
 - andel av rösträtter 4,56692 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 9 954 682
 - andel av rösträtter 6,34516 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/