Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Elanders AB

10:45 / 15 May 2023 Elanders Press release

Flaggningsmeddelande i Elanders AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556008-1621 Elanders AB
Instrument SE0000119299 AK
Innehavare Carnegie Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 798 000
Antal rösträtter 1 798 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2023-05-15
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 738 000
 - direkt innehavda rösträtter 1 738 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,91547 %
 - direkt innehavda rösträtter 3,36228 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,36228 % 1 738 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,36228 % 1 738 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 738 000
 - andel av rösträtter 3,36228 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/