Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB: Delårsrapport januari – juni 2021

07:30 / 13 July 2021 Elanders Press release

Första halvåret 2021

 • Omsättningen ökade med 118 Mkr till 5 504 (5 386) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om tio procent.
 • EBITA ökade till 287 (153) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,2 (2,8) procent. Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på EBITA om 22 Mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 213 (57) Mkr, vilket var en förbättring med 276 procent.
 • Nettoresultatet ökade till 154 (35) Mkr, motsvarande 4,29 (0,96) kronor per aktie.
 • Operativa kassaflödet uppgick till 367 (635) Mkr, varav förvärv utgjorde -46 (0) Mkr.

Andra kvartalet 2021

 • Omsättningen uppgick till 2 769 (2 814) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om sex procent om oförändrade valutakurser används.
 • EBITA ökade till 145 (72) Mkr, motsvarade en EBITA-marginal om 5,2 (2,6) procent. Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på EBITA om 11 Mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 110 (29) Mkr, vilket var en förbättring med 283 procent.
 • Nettoresultatet ökade till 86 (19) Mkr, motsvarande 2,38 (0,52) kronor per aktie.
 • Operativa kassaflödet uppgick till 260 (279) Mkr, varav förvärv utgjorde -1 (0) Mkr.
 • En refinansiering har genomförts av koncernen och ett nytt treårigt kreditavtal har tecknats.
 • Bristen på halvledare medförde störningar i produktionen för en del av koncernens kunder. Störningarna ser ut att fortsätta även under andra halvåret.
 • Ett för affärsområdet Print & Packaging Solutions viktigt kundavtal har förnyats. Det nya avtalet löper över fem år med en årlig försäljning om cirka 150-200 Mkr.
 • Efter balansdagen har samtliga aktier förvärvats i det tyska digitaltryckeriet Schätzl Druck & Medien GmbH & Co. KG (”Schätzl”). Schätzl omsatte under den senaste tolvmånadersperioden cirka 15 MEUR och hade god lönsamhet. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 8 MEUR på skuldfri basis.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 - 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021 kl. 07.30 CET.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/