Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders gör förvärv i Nederländerna och stärker sitt erbjudande inom Life Cycle Management

14:15 / 30 November 2021 Elanders Press release

Elanders har idag förvärvat samtliga aktier i Eijgenhuijsen Exploitatie BV och dotterföretaget Eijgenhuijsen Precisievervoer BV (tillsammans ”Eijgenhuijsen”). Eijgenhuijsen är en ledande aktör i Nederländerna inom specialtransporter och installationer av avancerad teknisk utrustning. Bolaget är privatägt och omsatte 10 MEUR under 2020 med god lönsamhet.

I linje med Elanders strategi att satsa och växa inom Life Cycle Management har Elanders tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det holländska företaget Eijgenhuijsen Exploitatie BV. Genom förvärvet kommer Elanders att kunna erbjuda unika lösningar för specialtransporter, installationer och återtag av avancerad teknisk utrustning. Förvärvet är även ett led i att öka andelen värdeadderande tjänster, bland annat till kunder inom Electronics och Healthcare & Life Science.

Eijgenhuijsen kommer att ingå i affärsområdet Supply Chain Solutions och konsolideras i koncernen från och med 1 december 2021. Köpeskillingen uppgår till cirka 10 MEUR på skuldfri basis, om IFRS 16-effekter exkluderas.  

Finansieringen av förvärvet sker med existerande kreditramar och förvärvskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2 Mkr.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 14.15 CET.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/