Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Rapport från årsstämman 2020

11:00 / 25 June 2020 Elanders Press release

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:

 • fastställa årsredovisningen för 2019
 • bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
 • enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att ingen utdelning för 2019 skulle delas ut,
 • enligt förslaget i kallelsen för verksamhetsåret 2020 bevilja styrelsen arvode inklusive utskottsarbete om totalt 4 322 000 kronor att fördelas inom styrelsen såsom angivits i kallelsen
 • enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2021 hållits utse:
  Carl Bennet (omval)
  Pam Fredman (omval)
  Dan Frohm (omval)
  Erik Gabrielson (omval)
  Linus Karlsson (omval)
  Cecilia Lager (omval)
  Anne Lenerius (omval)
  Magnus Nilsson (omval)
  Johan Stern (omval)
  Caroline Sundewall (omval)
 • enligt förslaget i kallelsen utse Carl Bennet till styrelsens ordförande
 • godkänna det i kallelsen lämnade förslaget till omval av revisionsfirman PricewaterhouseCoopers som revisor
 • valberedningen inför nästa årsstämma ska formeras och fullgöra uppgifter enligt förslaget i kallelsen, samt
 • godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

I sitt anförande redogjorde koncernchefen Magnus Nilsson för koncernens verksamhet samt utveckling under första kvartalet 2020 samt vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits med anledning av covid-19-pandemin. Den rådande situationen har även skapat nya affärsmöjligheter inom till exempel kundsegmentet Healthcare & Life Science, där Elanders bistår kunder i bland annat Nordamerika med upphandling av skyddsmaterial från Asien.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Elanders AB (publ)
Styrelsen

Carl Bennet, styrelsens ordförande, tel: +46 31 741 64 00 eller
Magnus Nilsson, vd och koncernchef, tel: +46 31 750 07 50

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/