Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ecoclime

Ecoclime

Ecoclime Group i rekordaffär – utvecklar geoenergilösning till ett ordervärde av 18 MSEK

10:20 / 6 September 2023 Ecoclime Press release

Ecoclime Groups dotterbolag Team Wessman har fått i uppdrag av Energy Machines att genomföra ett projekt för geoenergi till en större fastighetsägare i Stockholm.

Affären på 18 MSEK är historisk i flera avseenden. Den betecknas vara en av de enskilt största geoenergiaffärerna i Sverige och den största ordern i Ecoclime Groups historia. I projektet kommer även världens första elektriska kompressor för borriggar att användas som ett led i att minimera koldioxidutsläpp. Arbetet förväntas utföras under perioden Q3 2023 till Q2 2024.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/