Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ecoclime

Ecoclime

Patent godkänt för Ecoclimes systemlösning i USA

08:35 / 18 August 2023 Ecoclime Press release

United States Patent and Trademark Office (USPTO) har beviljat Ecoclimes patent för Evertherm SEW* avseende ”Återvinningssystem och metod för återvinning av termisk energi från spillvatten”. Patentet gäller den amerikanska marknaden och är en del i strategin att säkra fortsatt expansion på flera marknader.

Krister Werner, VD Ecoclime Group:

Det är fantastiskt att vi kommit i mål med vår patentansökan på den amerikanska marknaden som av många anses som den tuffaste att säkra patent på. Det här bevisar att vår systemlösning Evertherm är unik i sitt slag med sin höga effektivitetsgrad och tekniska höjd.

Patentet skyddar Ecoclimes unika systemlösning Evertherm SEW som återvinner och återbrukar mer än 90 % av den energi som tillförts för uppvärmning av varmvatten i en fastighet. Evertherm är en lösning som är bäst i världen när det gäller åternyttjandet av energi som annars lämnat fastigheter via avloppsvattnet.

Lennart Olofsson, grundare och huvudägare samt ansvarig för patentprocessen i Ecoclime Group AB:

Sedan introduktionen av Evertherm ser vi nu ett kraftigt ökat intresse för våra lösningar både i Sverige och utomlands där fler och fler ser potentialen och möjligheten att ta tillvara på den energiresurs som faktiskt avloppsvattnet utgör i en fastighet, avslutar Olofsson.

De unika fördelarna med patentet för Evertherm SEW kan sammanfattas med;

  • Patentet skyddar etableringen av Evertherm SEW de närmaste 14 åren.
  • Patentskyddet kan nu kompletteras med en patentmatta på fler marknader de kommande åren.

*Patentansökan nr. 16/342292 i USA Innehavare: Ecoclime Solutions AB,

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/