Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ecoclime

Ecoclime

Ecoclime och SBAB har ingått samarbete

11:04 / 11 May 2023 Ecoclime Press release

Ecoclime och SBAB har ingått ett marknadsföringsavtal. Avtalet tar sikte på ett samarbete innefattande energispar- och finansieringserbjudanden, företrädesvis riktade till SBAB;s och Ecoclimes kunder inom affärssegmentet BRF-fastigheter. Ecoclime Group har idag via dotterbolag och partners 5000 kunder som kommer erhålla möjlighet att nyttja erbjudandet.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/