Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ecoclime

Ecoclime

Ecoclime Group tecknar avtal med Consto och NREP värt 9,75 miljoner

08:51 / 21 February 2023 Ecoclime Press release

Ecoclime Group har i en ny affär med Consto och NREP avtalat om att leverera systemlösningen Evertherm SEW för utvinning, lagring och återanvändning av värmeenergi i avloppsvatten. Systemet kommer att installeras i det Svanenmärkta bostadsprojektet Slagsta Strand. Projektet innefattar tre kvarter om totalt 599 lägenheter. Med Evertherm SEW garanteras att minst 90 % av energin kommer att återvinnas vilket beräknas ge en energibesparing om 1 020 MWh/år och 60 ton minskade CO2-ekvivalenter per år.

- Peter Bodin, försäljningschef Evertherm
Vi är mycket glada att vi fått förtroendet av NREP – de är en stark aktör inom hållbart byggande och en av Nordens största fastighetsägare. Vår lösning kommer att återvinna mycket energi till fastigheterna, energi som annars bara skulle ha spolats bort i avloppet. Det fina med Evertherm är att systemet levererar energi dygnet runt, året runt, oavsett temperatur eller väderförhållanden det är utomhus. Projektet blir ett av våra största någonsin och vi tar ett extra stort ansvar vid installation och driftsättning. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med NREP och Consto.
 
NREP förvärvade projektet Slagsta Strand av fastighetsbolaget Botvid. Slagsta Strand ligger vid Mälaren i Botkyrka och ambitionen är att hela projektet ska certifieras enligt Svanen samt Breeam in-use med flera kombinerade energilösningar som exempelvis solceller och batterilagring.
- Alla NREP:s bostäder utvecklas med hållbarhet som ledstjärna, både sett till byggprocessen och driften av fastigheterna. Vi ser en stor potential i den här tekniken och för oss är det viktigt att utforska olika lösningar som kan bidra till att vi utvecklar bostadsmiljöer som är bättre för såväl våra kunder som samhället i stort, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/