Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ecoclime

Ecoclime

Ecoclime delårsrapport kvartal fyra 2022

08:32 / 16 February 2023 Ecoclime Press release

Ecoclime Group presenterar delårsrapport för kvartal fyra 2022.

SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER 2022:

  • Nettoomsättningen ökade med 76,7 % till 82 154 TSEK (46 506), varav 19,6 % organiskt
  • Justerad EBITDA ökade till 5 363 TSEK (-71) och den justerade EBITDA-marginalen ökade till 6,5 % (-0,2)
  • Rörelseresultat (EBIT) minskade till -8 808 TSEK (-2 514)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning minskade till -0,03 SEK (-0,00)
  • Soliditeten minskade till 69 % (86)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -11 754 TSEK (-9 677)
  • En extra stämma genomfördes den 11 november där ny styrelse utsågs
  • Per Aspegren tillträdde den 1 december som VD och koncernchef i Ecoclime Group
  • En utställd option gör att aktier i intressebolag kan skrivas upp med 8 646 TSEK

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/