Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ecoclime

Ecoclime

Ecoclime Group levererar cirkulärt energisystem till Akademiska Hus

09:00 / 30 September 2022 Ecoclime Press release

Akademiska Hus gör ny affär med Ecoclime Group avseende nybyggnadsprojektet Aquila. Projektet innefattar 170 studentlägenheter som, med Ecoclimes cirkulära energisystem Evertherm SEW, kan återvinna 95 % av värmeenergin i spillvattnet. Ordervärdet uppgår till 2,9 MSEK. Avtalspart är Byggpartner AB i Dalarna som agerar totalentreprenör för projektet Aquila i Uppsala. 

[image]

Genom att installera Evertherm SEW kan upp till 95 % av värmen i spillvattnet återvinnas. I Aquila-projektet ger det en uppskattad energibesparing om 350 MWh/år samtidigt som klimatavtrycket minskar med 24,9 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) per år. 

"Akademiska Hus är en viktig kund för oss i flera affärsområden och det känns jättebra att vi kan fortsätta leverera våra energieffektiviseringslösningar. Evertherm-systemet levererar energi oavsett väder och vind vilket är viktigt nu när energipriserna går upp", säger Christian Jalakas, ansvarig säljare för Evertherm. 

Fastigheten Aquila ligger i stadsdelen Rosendal vid Uppsala universitet och omfattar 13 000 m2 nybyggnation. Inflyttning beräknas till 2024. 
Akademiska Hus Aktiebolag är ett svenskt statligt ägt bolag med uppdrag att äga, utveckla och förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor. Fastighetsbeståndet omfattar 3,4 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta och har ett fastighetsvärde på 118 miljarder kronor.
 

Ecoclime Group är en koncern som erbjuder ledande produkter och tjänster inom molnbaserad automation, cirkulär energi, ventilation och elteknik för fastigheter. Vi hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sina fastigheter genom att göra dem smarta, återvinna och utvinna förnybar energi, optimera energianvändning samt skapa en bättre komfort för hyresgäster.

Ecoclime Group förvärvar, driver och utvecklar ledande bolag i branschen och verkar i hela värdekedjan från innovation och tillverkning av produkter, till installation, drift- och servicetjänster. 

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/