Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eastnine

Eastnine

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eastnine AB (publ)

10:36 / 15 September 2022 Eastnine Press release

Flaggningsmeddelande i Eastnine AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556693-7404 Eastnine AB (publ)
Instrument SE0002158568 Common
Innehavare Lazard Asset Management LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 131 573
Antal rösträtter 894 977
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2022-04-04
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 105 129
 - direkt innehavda rösträtter 894 977
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,94017 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,00074 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,00074 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,00148 % 1 105 129
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 8,00148 % 1 105 129
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör för Los Angeles County Employees' Retirement System
 - antal rösträtter 1,05656
 - innehav upphör för State of Connecticut Retirement Plans and Trust Funds
 - antal rösträtter 1,05587
 - innehav upphör för Harris Emerging Growth
 - antal rösträtter 0,7509
 - innehav upphör för The Emerging World Investors Limited Partnership
 - antal rösträtter 0,57871
 - innehav upphör för Mayo Clinic
 - antal rösträtter 0,26347
 - innehav upphör för Mayo Clinic Master Retirement Trust
 - antal rösträtter 0,2531
 - innehav upphör för Scripps College
 - antal rösträtter 0,02582
 - innehav upphör för LGA Emerging World Fund
 - antal rösträtter 0,01476
 - innehav upphör för LAM LLC Listed PE DA Seed Account
 - antal rösträtter 0,00156
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 894 977
 - andel av rösträtter 4,00074 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/