Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro rapporterar andra kvartalet 2022

08:00 / 15 July 2022 Doro Press release

Starkt kassaflöde trots att försäljningen präglas av turbulent omvärld

Sammanfattning av kvartalet

 • Doros nettoomsättning uppgick till 198,4 Mkr (260,3), en minskning med 23,8 procent.
 • Bruttomarginalen var stabil och uppvisade en svag ökning till 35,6 procent (35,2).
 • EBITDA uppgick till 15,7 Mkr (32,2), en minskning med 51,2 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,3 Mkr (15,5) inklusive sent inkomna kostnader för separation och särnotering av affärsområdet Doro Care om 0,4 Mkr (9,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,7 procent (6,0).
 • Periodens resultat efter skatt var 4,9 Mkr (8,5) och resultatet per aktie var 0,20 SEK (0,36).
 • Fritt kassaflöde var 34,9 Mkr (4,9).

 
Sammanfattning januari-juni

 • Doros nettoomsättning uppgick till 402,9 Mkr (459,0), en minskning med 12,2 procent.
 • Bruttomarginalen minskade till 33,8 procent (35,1).
 • EBITDA uppgick till 30,5 Mkr (61,7), en minskning med 50,6 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,3 Mkr (27,7) inklusive sent inkomna kostnader för separation och särnotering av affärsområdet Doro Care om 1,6 Mkr (10,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,1 procent (6,0).
 • Periodens resultat efter skatt var 8,3 Mkr (23,9) och resultatet per aktie var 0,34 SEK (1,00).
 • Fritt kassaflöde var 20,7 Mkr (-42,7).

VD-ord
Doro har under de första sex månaderna arbetat hårt både med den befintliga verksamheten och med framåtriktade initiativ. Det andra kvartalet började med mycket positiv energi, då Doro efter två års frånvaro nu kunde återvända till såväl kundmöten som mässor i främst Norden och Frankrike, men också hålla en roadshow för utvalda återförsäljare i Tyskland.
Därtill så lanserade vi de regionala varianterna av vårt nya mobilsortiment till regionerna utanför Norden, inklusive både våra nya 4G feature phones och vår nya smartphone. Den nya generationens feature phones är så kallade back-to-basics-modeller med ett tydligt fokus på enkelhet och användarvänlighet i stället för komplexa funktioner. Reaktionen från marknaderna har hittills varit mycket positiv. Alla de nya produkterna har dessutom bättre produktionskostnad, vilket, utöver de prishöjningar som vi genomförde under andra kvartalet, förhoppningsvis bör underlätta återhämtningen för våra marginaler under det kommande halvåret.
På grund av kriget i Ukraina och den ökande inflation fortsatte det förändrade köpbeteendet under kvartalet, där slutkunderna var mer återhållsamma med sin disponibla inkomst.Detta ledde under kvartalet till att färre slutkunder besökte våra återförsäljare, såväl i butik som online. Trots denna frånvaro av slutkunder såg vi glädjande nog en positiv direkteffekt av den roadshow som Doro påbörjade hos de större återförsäljarna i Tyskland under kvartalet.
Sammantaget påverkades Doros försäljning negativt av den allmänna ekonomiska ned-gången och slutade på 198 miljoner kronor, -24% jämfört med samma kvartal föregående år (260 miljoner). Bruttovinsten sjönk också och hamnade på 70,6 miljoner jämfört med 91,6 miljoner förra året, framför allt på grund av ökade produkt-, komponent- och fraktkostnader samt en fortsatt negativ valutautveckling där US dollarn stärkts kraftigt mot svenska kronan och Euron. Bruttomarginalen var dock stabil och ökade något till 35,6% från 35,2%, vilket framför allt kan förklaras av fördelaktiga avslutning av tidigare utestående kundfordringar, samt lägre garantikostnader.
När vi nu sammanfattar det första halvåret 2022 är det uppenbart att vi ännu inte lyckats återgå till det affärsmässiga normalläge vi hade förväntat oss efter Covid. Vi ser dock positivt
på framtiden, inte minst då arbetet med nya innovationer fortlöper enligt plan och strategin att expandera till närliggande teknikområden ligger fast, samtidigt som vi också gynnas av ett gott kassaflöde. Vi lanserar våra två första nya icke-telefonprodukter redan nu på IFA-mässan i Berlin i början av september, och räknar sen med att släppa också en tredje helt
ny produktkategori på MWC i Barcelona i början på nästa år.

WEBCAST
Doros rapport presenteras via en webbsänd telefonkonferens som hålls fredagen den 15 juli kl. 9.00 (CEST) där vd och koncernchef Jörgen Nilsson och CFO Isabelle Sengès presenterar rapporten. Webbsändningen nås på https://tv.streamfabriken.com/doro-q2-2022. Presentationsmaterialet finns tillgängligt på Doros finansiella webbplats Corporate (doro.com).

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/