Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i DORO AB

12:01 / 1 April 2022 Doro Press release

Flaggningsmeddelande i DORO AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556161-9429 DORO AB
Instrument SE0000215493 Aktier
Innehavare Nordea Bank Abp
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 221 713
Antal rösträtter 1 221 713
 
Transaktionen
Datum 2022-03-17
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 251 713
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 1 251 713
Andel
 - aktier 5,1 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,1 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,1 % 1 251 713
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,1 % 1 251 713
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordea Bank Abp
 - antal rösträtter 0
 - andel av rösträtter 0 %
 - bolag Nordea Life Holding
 - antal rösträtter 0
 - andel av rösträtter 0 %
 - bolag Nordea Livförsäkring Sverige AB
 - antal rösträtter 867 098
 - andel av rösträtter 3,5 %
 - bolag Nordea Life Assurance Finland Ltd NLP Sweden
 - antal rösträtter 384 615
 - andel av rösträtter 1,6 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 251 713
 - andel av rösträtter 5,1 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/