Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i DORO AB

14:13 / 28 March 2022 Doro Press release

Korrigering flaggningsmeddelande i DORO AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent 556161-9429 DORO AB
Instrument SE0000215493 Aktie
Innehavare Peter Lindell
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 147 186
Antal rösträtter 1 147 186
 
Transaktionen
Datum 2022-03-23
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 472 186
 - direkt innehavda rösträtter 317 000
 - indirekt innehavda rösträtter 2 155 186
Andel
 - aktier 10,08 %
 - direkt innehavda rösträtter 1,29 %
 - indirekt innehavda rösträtter 8,79 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,08 % 2 472 186
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,08 % 2 472 186
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Cidro Holding AB
 - antal rösträtter 0
 - andel av rösträtter 0 %
 - bolag Cidro Förvaltning AB
 - antal rösträtter 0
 - andel av rösträtter 8,79 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 472 186
 - andel av rösträtter 10,08 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/