Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i DORO AB

15:15 / 4 October 2022 Doro Press release

Flaggningsmeddelande i DORO AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556161-9429 DORO AB
Instrument SE0000215493 Aktie
Innehavare Peter Lindell
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 691 726
Antal rösträtter 2 691 726
 
Transaktionen
Datum 2022-10-03
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 752 760
 - direkt innehavda rösträtter 317 000
 - indirekt innehavda rösträtter 3 435 760
Andel
 - aktier 15,3 %
 - direkt innehavda rösträtter 1,29 %
 - indirekt innehavda rösträtter 14 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 15,29 % 3 752 760
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 15,29 % 3 752 760
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 3 752 760
 - andel av rösträtter 15,3 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/