Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2023

13:00 / 25 October 2022 Doro Press release

2022-10-25

I enlighet med beslut vid Doros årsstämma den 29 april 2022, har styrelsens ordförande, Henri Österlund, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets per den 18 oktober 2022 röstmässigt största ägare, består valberedningen av följande ledamöter:
 
· Mark Shay, Accendo Capital, valberedningens ordförande,
· Peter Lindell, Cidro Förvaltning och i eget namn
· Mats Hellström, Nordea Funds,
· Henri Österlund, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen.
 
Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2023 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2024.
 
Förslag till valberedningen
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@doro.com. Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 är den 16 mars (sex veckor före årsstämman 28 april 2023).
 
För mer information vänligen kontakta:
Mark Shay, Valberedningens ordförande +46(0)765966238, mark@accendofund.com

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/