Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro rapporterar andra kvartalet 2021

08:00 / 16 July 2021 Doro Press release

Positiv försäljnings- och resultatutveckling i kvartalet

Sammanfattning av kvartalet

 • Doros nettoomsättning uppgick till 406,9 Mkr (332,3), en ökning med 22,4 procent.
 • Nettoomsättningen för affärsområdet Doro Care var 146,6 Mkr (124,9), en ökning med 17,4 procent och för affärsområdet Doro Phones 260,3 Mkr (207,4), en ökning med 25,5 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 37,4 procent (34,8). För Doro Care minskade bruttomarginalen till 41,4 procent (44,9) och för Doro Phones ökade bruttomarginalen till 35,2 procent (28,8).
 • EBITDA uppgick till 51,6 Mkr (38,0), en ökning med 35,8 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 30,8 Mkr (7,8) exklusive omstruktureringskostnader samt kostnader för särnotering av affärsområdet Doro Care om 9,3 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,6 procent (2,3). Inklusive omstruktureringskostnader och kostnader för särnotering uppgick EBIT till 21,5 Mkr (7,8) med en rörelsemarginal på 5,3 procent (2,3).
 • Periodens resultat efter skatt var 12,9 Mkr (-3,3) och resultatet per aktie var 0,54 SEK (-0,14).
 • Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 4,9 Mkr (29,3).

Sammanfattning januari-juni

 • Doros nettoomsättning uppgick till 743,6 Mkr (756,5), en minskning med 1,7 procent.
 • Nettoomsättningen för affärsområdet Doro Care var 284,6 Mkr (255,2), en ökning med 11,5 procent och för affärsområdet Doro Phones 459,0 Mkr (501,3), en minskning med 8,4 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 37,6 procent (34,2). För Doro Care minskade bruttomarginalen till 41,5 procent (42,8) och för Doro Phones ökade bruttomarginalen till 35,1 procent (29,8).
 • EBITDA uppgick till 99,5 Mkr (81,7), en ökning med 21,8 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 49,2 Mkr (23,0) exklusive omstruktureringskostnader samt kostnader för särnotering av affärsområdet Doro Care om 10,3 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,6 procent (3,0). Inklusive omstruktureringskostnader och kostnader för särnotering uppgick EBIT till 38,9 Mkr (23,0) med en rörelsemarginal på 5,2 procent (3,0).
 • Periodens resultat efter skatt var 31,7 Mkr (11,3) och resultatet per aktie var 1,32 SEK (0,47).
 • Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var -42,7 Mkr (7,3).

VD-ord

Det andra kvartalet fortsatte att präglas av en ökad aktivitet på våra marknader i takt med att restriktionerna lättat. Vi har levererat en bra organisk tillväxt inom båda affärsområdena, där Doro Care har tagit nya marknadsandelar på den svenska marknaden samtidigt som Doro Phones haft ett starkt kvartal på flertalet av sina marknader. Vi har under kvartalet lyckats begränsa effekterna av bristen på komponenter och höjda priser, även om utmaningarna till viss del lett till att vi behövt prioritera våra affärer. Vi förväntar oss en fortsatt ökad aktivitet även i kommande kvartal samtidigt som det föreligger ovisshet i hur försäljningen kommer påverkas av rådande komponentbrist och förlängda ledtider.

I slutet av förra kvartalet inledde vi den sista delen i vårt kostnadsbesparingsprogram och vi har under kvartalet arbetat vidare med omstruktureringen i Tyskland. Vi har sedan omstruktureringen kommunicerats framgångsrikt minskat våra rörelsekostnader med syfte att säkerställa långsiktig lönsamhet. Under kommande kvartal kommer vi slutföra de sista aktiviteterna i programmet och där med uppnå det kommunicerade besparingarna om 110–130 miljoner jämfört med 2019 års nivå. Förutom en förbättrad kostnadsbas har omstruktureringen skapat möjligheter för oss att arbeta mer fokuserat och med ökad konkurrenskraft.

Förberedelserna med att dela verksamheten i två noterade bolag pågår för fullt med målet att kunna genomföra en särnoteringen av affärsområdet Doro Care under det fjärde kvartalet i år. Arbetet fortlöper enligt plan och vi har tilltro i att kunna genomföra noteringen som planerat. Delningen syftar till att långsiktigt öka värdet för aktieägarna genom att verksamheterna mer fördelaktigt kan realisera sina strategier, med bättre förutsättningar och större fokus på det enskilda affärsområdet.

Doro Phones kommer fortsatt befästa sin position som marknadsledare för seniortelefoner i Europa. Med Doros långa erfarenhet av marknaden, starka kundrelationer och djupa seniorkunskap vill vi fortsätta göra teknik tillgängligt för senioren. Vi kommer dessutom genom att bredda vårt erbjudande till nya produktområden utveckla affärsområdet och ge support till både dagens och morgondagens seniorer.

Ambitionen att bli europeisk marknadsledare inom välfärdsteknik kommer även framåt att vara målet för Doro Care. Nya preventiva lösningar är nödvändiga för att kunna hantera en växande äldre befolkning och vi vill driva digitaliseringen av marknaden framåt. Genom att utveckla vår egen välfärdsteknikplattform kan vi erbjuda mer samordnade tjänster och proaktiva lösningar som gör detta möjligt. Vårt största fokus kommer fortsatt ligga i att växa organiskt, effektivisera verksamheten och utveckla nya tekniska lösningar. I kombination med detta arbetar vi kontinuerligt med förvärvsmöjligheter som en del av vår strategi, på vägen mot att bli marknadsledare i Europa.

Med gemensamma krafter har vi i kvartalet levererat ett förbättrat rörelseresultat om 30,8 Mkr (7,8) justerat för omstruktureringskostnader samt kostnader för särnoteringen av affärsområdet Doro Care, en förbättring med 295 procent i jämförelse med samma kvartal föregående år och även en klar förbättring mot föregående kvartal. Vi arbetar hårt med att fokusera verksamheten och driva den organiska tillväxten inom Doro Care då vi försäljningsmässigt fortfarande inte är i linje med vår målsättning, även om kvartalet var ett steg i rätt riktning. I takt med att allt fler vaccineras och restriktionerna lättar ser vi med tillförsikt på framtiden och hoppas kunna lämna pandemin bakom oss. Jag är stolt över hur vi hanterat utmaningarna Covid-19 fört med sig samt det starka engagemang och handlingskraft våra medarbetare visat sen pandemins start. Vi har under hela tiden fortsatt leverera högkvalitativa tjänster och lyckats hålla en stabil lönsamhet. Nu blickar vi framåt mot en fortsatt spännande och händelserik resa för Doro.


WEBCAST
Doros rapport presenteras via en webbsänd telefonkonferens som hålls fredagen den 16 juli kl. 9:00 (CEST) där vd och koncernchef Carl-Johan Zetterberg Boudrie presenterar rapporten. Webbsändningen nås på https://tv.streamfabriken.com/doro-q2-2021. Presentationsmaterialet finns tillgängligt på Doros finansiella webbplats http://www.doro.com/corporate

Telefonnummer:
Sverige: +46 8 56 64 27 05
Storbritannien: +44 33 33 00 92 73
USA: +1 64 67 22 49 02
Frankrike: +33 170 75 07 20

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/