Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020

10:00 / 31 March 2021 Doro Press release

Doros årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 finns från och med idag tillgänglig på koncernens hemsida.

- Pandemin påverkade Doro kraftigt under 2020 och ännu i skrivande stund dröjer sig osäkerhet kvar. Men på samma sätt som vår organisation kunnat hantera och begränsa effekterna av vikande efterfrågan kan vi skala upp vår verksamhet för att möta nya kundbehov. Med en starkare och effektivare organisation och en finansiellt god position
är vi också redo att fortsätta vår tillväxt. Samtidigt är den övergripande prioriteten fortsatt trygghet för seniorer, nöjda kunder och motiverade medarbetare, säger Carl-Johan Zetterberg Boudire, vd och koncernchef i sitt vd-ord. 

Doros årsredovisning för 2020 finns tillgänglig på www.doro.se/corporate. Årsredovisningen bifogas även till detta pressmeddelande.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/