Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Förändring i antalet utestående aktier i Doro

17:30 / 30 November 2021 Doro Press release

Antalet utestående aktier och röster i Doro AB har under november månad ökat 327 932, vilket är hänförligt till utnyttjandet av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram som etablerades på årsstämman den 27 april 2018.

Per den 30 november 2021 uppgår därmed totalt antal aktier i Doro till 24 532 500.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/