Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2022

12:00 / 26 October 2021 Doro Press release

I enlighet med beslut vid Doros årsstämma den 29 april 2021, har styrelsens ordförande, Lennart Jacobsen, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets per den 30 september 2021 röstmässigt största ägare, består valberedningen av följande ledamöter:

  • Mark Shay, nominerad av Accendo Capital, valberedningens ordförande,
  • Erik Durhan, Nordea Fonder,
  • Peter Lindell, Rite Ventures,
  • Lennart Jacobsen, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen.

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2022 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2023.
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@doro.com. Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 är den 17 mars (sex veckor före årsstämman 29 april 2022).

För mer information vänligen kontakta:
Mark Shay, Valberedningens ordförande +46 (0) 76 596 62 38, mark@accendofund.com

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/