Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro rapporterar tredje kvartalet 2020

08:00 / 23 October 2020 Doro Press release

Händelserikt kvartal med förbättrat kassaflöde

Sammanfattning av kvartalet

  • Doros nettoomsättning uppgick till 443,2 Mkr (521,4), en minskning med 15,0 procent.
  • Nettoomsättningen för affärsområde Doro Care var 124,2 Mkr (119,1), en ökning med 4,3 procent och för affärsområde Doro Phones 319,0 Mkr (402,3), en minskning med 20,7 procent.
  • Bruttomarginalen ökade till 32,4 procent (31,1). För Doro Care ökade bruttomarginalen till 40,8 procent (39,6) och för Doro Phones ökade bruttomarginalen till 29,1 procent (28,6).
  • EBITDA uppgick till 53,2 Mkr (57,3), en minskning med 7,2 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 31,7 Mkr (33,8) exklusive omstruktureringskostnader om 6,7 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,2 procent (6,5). Inklusive omstruktureringskostnader uppgick EBIT till 25,0 Mkr (33,8) med en rörelsemarginal på 5,6 procent (6,5).
  • Periodens resultat efter skatt var 18,7 Mkr (23,0) och resultatet per aktie var 0,79 SEK (0,97).
  • Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 145,1 Mkr (40,8).

VD-ord

Det har varit ännu ett händelserikt kvartal för Doro, vi har tagit flera viktiga steg framåt i vår ambition om att bli europeisk marknadsledare inom väldfärdsteknik. Under kvartalet har vi genomfört två förvärv samtidigt som vi arbetar med att omstrukturera verksamheten. Jag är stolt över det fantastiska arbete som Doro-teamet utfört under denna intensiva period. Utan deras ansträngningar och engagemang hade detta inte varit möjligt, tillsammans tar vi steget mot att bli den ledande aktören på marknaden.

Den nuvarande pandemin har förstärkt och påskyndat några viktiga marknadstrender som påverkar vår strategi och dess genomförande. Inom affärsområde Doro Care har marknaden börjat efterfråga mer effektiva och säkra lösningar som möjliggör en ökad trygghet för senioren. Därför fortsätter vi att utöka vårt serviceerbjudande och utveckla nya innovativa lösningar för att bemöta kundernas växande behov. Under kvartalet har vi accelererat vår strategi, genomfört förvärven av Victrix och Eldercare samt lanserat vår nya välfärdshubb Eliza.

Förvärvet av Victrix innebär att vi tar ett stort steg framåt i vår egen mjukvaruplattform och stärker därmed vår tekniska förmåga. Tillsammans med lanseringen av Eliza är vi ett företag med välfärdsteknik i framkant. Detta möjliggör att vi kommer kunna erbjuda mer proaktiva lösningar, skapa flexibilitet och snabbhet i integrationen till andra system och produkter. Victrix starka tekniska kompetens och långa erfarenhet inom välfärdsteknik passar väl in i vår strategi och kommer vara ett värdefullt tillskott till Doro. En annan viktig del i vår strategi är att stärka vår position på den brittiska marknaden. Med förvärvet av Eldercare ökar vi vår geografiska närvaro i England och är en av de största aktörerna på marknaden. Eldercare’s geografiska position gör att vi kan nå ut till nya kunder och därmed hjälpa fler människor att leva ett tryggare liv.

Under det senaste kvartalet har marknadsutvecklingen inom affärsområde Doro Care varit fortsatt långsam med flertalet upphandlingar som skjutits på framtiden. Detta har resulterat i en försäljningsutveckling som är under vår målsättning, vilket vi inte är nöjda med. Genom att omorganisera till två affärsområden kan vi arbeta mer intensivt och fokuserat inom Doro Care och Doro Phones. Med ett förstärkt team och ett större fokus kommer vi succesivt förbättra utvecklingen och generera de resultat vi önskar.

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 443,2 Mkr (521,4), en minskning med 15,0 procent jämfört med det tredje kvartalet 2019. Vi ser en förbättring gentemot förra kvartalet vilket är ett resultat av att marknaderna börjat återhämta sig även om omsättningen är fortsatt lägre än föregående år. Vi har med en god kostnadskontroll lyckats leverera en EBIT på 31,7 Mkr exklusive omstruktureringskostnader (33,8) samt ett starkt kassaflöde under det tredje kvartalet. Det är för tidigt att avgöra hur länge vår verksamhet kommer att påverkas av pandemin och det är fortsatt osäkert hur marknaderna utvecklar sig. Vi har dock under den senaste tiden visat på att vi är rätt rustade och effektivt anpassat verksamheten efter den rådande situationen.

Vi meddelade tidigt i kvartalet att vi valt att omstrukturera verksamheten för att bibehålla och befästa vår marknadsledande position i Europa. Med en vikande marknad och en rådande pandemi vill vi säkerställa att vi levererar en hållbar och långsiktig lönsamhet. För att nå detta kommer vi att minska våra rörelsekostnader, i huvudsak inom Doro Phones, med 110–130 Mkr. Vi har redan sänkt vår kostnadsnivå med 50 Mkr och jag har stark tilltro i att vi kommer nå vårt besparingsmål. Omstruktureringen kommer att skapa rum för nya innovativa lösningar och erbjudanden samtidigt som vi lägger en stark grund för fortsatt framgång inom båda affärsområdena.

Jag är övertygad om att de viktiga steg vi har tagit i vår strategi under kvartalet kommer att stödja en lönsam tillväxt. Jag ser fram emot alla utmaningar och nya möjligheter vi har framför oss. Tillsammans skapar vi en bättre framtid för senioren.

Carl-Johan Zetterberg Boudrie, vd och koncernchef

WEBCAST

Doros rapport presenteras via en webbsänd telefonkonferens som hålls fredagen den 23 oktober kl. 9:00 (CET) där vd och koncernchef Carl-Johan Zetterberg Boudrie och CFO Linda Nilsson presenterar rapporten. Webbsändningen nås på https://tv.streamfabriken.com/doro-q3-2020 Presentationsmaterialet finns tillgängligt på Doros finansiella webbplats http://www.doro.com/corporate

Telefonnummer:
Sverige: +46 8 56 64 26 92
Storbritannien: +44 33 33 00 92 64
USA: +1 83 32 49 84 03
Frankrike: +33 170 75 07 37

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/