Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro förvärvar Invicta Telecare Ltd för 60 Mkr och stärker positionen på den brittiska marknaden

08:00 / 2 September 2019 Doro Press release

Doro expanderar sitt tjänsteerbjudande genom förvärvet av det brittiska telecareföretaget Invicta Telecare Ltd (Centra Pulse and Connect) från Clarion Housing Group. Tillsammans med befintlig verksamhet kommer Doro att hantera cirka 200 000 anslutna trygghetslarm i Storbritannien.

Doro erlägger kontant en köpeskilling om cirka 60 Mkr på skuldfri basis.

Omsättningen för Invicta Telecare Ltd uppgick 2018 till 6.3 miljoner pund (cirka 77 Mkr). Förvärvet konsolideras i Doro från och med den 1 september 2019 och förväntas ha en försumbar effekt på vinst per aktie för 2019 inklusive transaktionskostnader.

"Genom att addera Centra Pulse and Connect till Doro fortsätter vi att bygga vår närvaro på den brittiska välfärdstekniksmarknaden. Förvärvet stärker vårt konkurrenskraftiga erbjudande och underlättar övergången mot en digital teknik i Storbritannien. De kombinerade enheterna kommer lansera nya tjänster som ökar säkerheten och oberoendet för slutanvändarna, på ett kostnadseffektivt sätt för kunderna", säger Carl-Johan Zetterberg Boudrie, VD och koncernchef för Doro.

Storbritannien är den största telecare-marknaden i Europa med uppskattningsvis 1,8 miljoner anslutna trygghetslarm, av vilka 95 procent består av analoga anslutningar. Ett digitalt skifte är på väg. Det är en fragmenterad marknad med över 200 larmcentraler och en konsolidering kommer sannolikt att ske i framtiden.

"För Doro är det ett naturligt steg att öka vår närvaro genom att förvärva ytterligare ett väletablerat telecareföretag på en av Europas största marknader. Detta ligger helt i linje med vår strategi att växa vår affär inom välfärdsteknologi och öka våra tjänsteintäkter”, fortsätter Carl-Johan Zetterberg Boudrie.

Centra Pulse and Connect är en av de tre största larmcentralerna för trygghetslarm och kontaktförmedlare till lokala myndigheter, bostadsföreningar och välgörenhetsorganisationer utanför kontorstid. Trygghetslarmen utgör den största delen av verksamheten som sysselsätter 55 heltidstjänster och hanterar 106 000 anslutna trygghetslarm från flera olika leverantörer.

I juni 2018 förvärvade Doro det brittiska telecareföretaget Welbeing med cirka 80 000 anslutningar. Med förvärvet av Centra Pulse and Connect kommer Doro att hantera nära 200 000 anslutna trygghetslarm på den brittiska marknaden. Centra är ett utmärkt tillskott till Doro och Welbeing och möjliggör en stark organisation och skapar möjligheter till synergier, något som kommer både kunder och slutanvändare tillgodo.

"Vi beslutade att sälja Invicta Telecare eftersom vi anser att Doro är bättre positionerade att långsiktigt tillgodose kundernas behov. Som ett företag specialiserade inom välfärdsteknik har Doro förmågan att investera och förnya marknaden och därigenom leverera en förstklassig produkt, som underlättar och bidrar till ett självständigt boende längre upp i åldern. Som den största hyresvärden för socialt utsatta grupper kommer Clarion fortsättningsvis att fokusera på att bygga bostäder, skapa gemenskap och stödja människor som misslyckats på bostadsmarknaden", säger Michelle Reynolds, Chief Operating Officer, Clarion Housing Group.

För mer information, kontakta:
Carl-Johan Zetterberg Boudrie, President och CEO Doro Group, +46 (0)70 335 84 49, ir@doro.com

Andrew Lewin, Head of Corporate Communications, Clarion Housing Group, +44 (0)796 973 1501, andrew.lewin@clarionhg.com

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2019 kl. 08.00 CET.

Clarion Housing Group
Clarion Housing Group är Storbritanniens största hyresvärd för socialt utsatta grupper. I Clarion Housing Group ingår landets största  bostadsförening, ett fastighetsutvecklingsföretag, samt en välgörenhetsstiftelse. Vårt uppdrag är att tillhandahålla god kvalitet och prisvärda bostäder till människor som har svårt att få tillträde till den vanliga bostadsmarknaden.

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2018 uppgick nettoomsättningen till 1 906 miljoner kronor (186 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/