Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro presenterar delårsrapporten för april-juni 2018 via Audiocast och telefonkonferens

08:00 / 27 June 2018 Doro Press release

  

Press meddelande
Lund den 27 juni 2018

Doro presenterar delårsrapporten för april-juni 2018 via
Audiocast och telefonkonferens

Doros delårsrapport för perioden april – juni 2018 kommer att publiceras fredagen den
13 juli klockan 08:00.

Klockan 09:00 samma dag inbjuds analytiker, investerare och media till en audiocast av
rapporten. Audiocasten och presentationsmaterialet nås via webben https://edge.media-server.com/m6/p/7mkhfhdx

Presentationen kan också följas via en telefonkonferens på nedan angivna
telefonnummer. Vänligen ring in cirka fem minuter före utsatt starttid så att konferensen
kan börja i tid.

Efter presentationen ges konferensdeltagarna möjlighet att ställa frågor till Doros
VD och koncernchef Robert Puskaric och Doros CFO Carl-Johan Zetterberg Boudrie.

Cirka en timme efter det att presentationen avslutats kommer också en on-demandversion av presentationen att göras tillgänglig på https://corporate.doro.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/presentationer/

Nummer till telefonkonferensen:
Sverige, +46 (0)8 505 564 74
Storbritannien, +44 (0)203 364 5374
USA, +1 855 7532 230
Frankrike, +33 1 7075 0725

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Robert Puskaric, +46 70 519 34 07
ir@doro.com

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och
självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2017 uppgick nettoomsättningen till 1 924 miljoner kronor (200 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige.

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2018, kl. 08:00 CET.
Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/