Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Ändring av antalet aktier och röster i Doro AB

08:00 / 29 June 2018 Doro Press release

  

Pressmeddelande
Lund den 29 juni 2018

Ändring av antalet aktier och röster i Doro AB

Under juni månad 2018 ökade antalet utestående aktier i Doro AB med 449 313 aktier och antalet röster med 449 313 röster. Förändringen är ett resultat av att aktieemissionen som beslutades av styrelsen i samband med förvärvet av Welbeing registrerats av Bolagsverket.

Efter aktieemissionen uppgår antalet aktier i Doro AB till 24 204 568 aktier (tidigare antal aktier 23 755 255) och antalet röster till 24 204 568 röster (tidigare antal röster 23 755 255).

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)70 519 34 07, ir@doro.com

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom
positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av
produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers
och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och
självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX
Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2017 uppgick nettoomsättningen till 1 924 miljoner kronor (200 miljoner euro).
Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige.

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 08:00 CET.

 

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/