Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro presenterar delårsrapporten för januari - mars 2018 via audiocast och telefonkonferens

17:30 / 5 April 2018 Doro Press release

Doros delårsrapport för perioden januari – mars 2018 kommer att publiceras fredagen den 27 april klockan 08:00.

Klockan 09:00 samma dag inbjuds analytiker, investerare och media till en audiocast av rapporten. Audiocasten och presentationsmaterialet nås via webben https://edge.media-server.com/m6/p/6da6bh6w

Presentationen kan också följas via en telefonkonferens på nedan angivna telefonnummer. Vänligen ring in cirka fem minuter före utsatt starttid så att konferensen kan börja i tid.

Efter presentationen ges konferensdeltagarna möjlighet att ställa frågor till Doros VD och koncernchef Robert Puskaric och Doros CFO Carl-Johan Zetterberg Boudrie.

Cirka en timme efter det att presentationen avslutats kommer också en on-demand­version av presentationen att göras tillgänglig på: https://corporate.doro.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/presentationer/

Nummer till telefonkonferensen:
Sverige, +46 8 505 564 74
Storbritannien, +44 203 364 5374
USA, +1 855 7532 230
Frankrike, +33 1 7075 0725

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Robert Puskaric, ir@doro.com

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2017 uppgick nettoomsättningen till 1 924 miljoner kronor (200 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige.

Besök Doro på www.doro.se

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 kl.17.30 CET.GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/