Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro Care tar helhetsansvar för digitala trygghetslarm i Oslo

08:00 / 25 April 2018 Doro Press release

Pressmeddelande
Lund den 25 april, 2018

Doro Care har slutit avtal med Oslo kommun om drift av trygghetslarmtjänster i fem kommundelar. Därmed tar Doro Care, som sedan tidigare ansvarar för driften av trygghetslarmtjänster i 10 kommundelar, totalansvar för driften av trygghetslarmtjänster i samtliga kommundelar i Oslo kommun.

Det nya avtalet gäller kommundelarna Frogner, Vestre Aker, Nordre Aker, St. Hanshaugen och Ullern med cirka 3 500 användare av trygghetslarm. Avtalet omfattar mottagning och vidareförmedling av trygghetslarm, utryckning av vårdpersonal till användare samt tekniskt underhåll av användarnas larmutrustning. Avtalet löper på ett år med möjlighet till ett års förlängning. Avtalsvärdet beräknas till cirka 9 - 10 Mkr per år.

I tillägg till avtalet om trygghetslarmtjänster genomför Doro Care ett utbyte av larmutrustning till användarna av trygghetslarm inom Oslo kommun. Bytet till digital larmutrustning inklusive SIM-kort och tillgång till administreringsverktygen i-care® online görs genom ett hyresavtal mellan Doro Care och Oslo kommun vilket innebär att Oslo kommun får en helt digital larmkedja. Sammantaget ska 9 300 larmenheter bytas ut under åren 2018 – 2019, ett arbete som redan inletts.

”Vi är mycket stolta över förtroendet att nu få ansvar för driften av trygghetslarmtjänster i hela Oslo kommun, och att bistå i det första projektet att digitalisera hanteringen av trygghetslarm av den här omfattningen i Norge. Med det gedigna tekniska kunnande och den djupa erfarenhet av trygghetstjänster för seniorer som finns inom Doro, och den förståelse för de behov och krav som ett långt och gott samarbete med Oslo kommun medfört, har vi goda förutsättningar att tillsammans bygga en helt digital larmkedja för trygghetslarm i Oslo”, kommenterar Robert Puskaric, VD och koncernchef.

”För Oslo kommun är det viktigt att hanteringen av trygghetslarmtjänster är tillförlitlig och av hög kvalitet. Vi har goda erfarenheter av att samarbeta med Doro Care, och deras förmåga och kompetens att digitalisera hela trygghetslarmstjänsten gör att vi ser Doro Care som en utmärkt helhetsleverantör”, säger Morten Thorgersen, seniorkonsulent på Helseetaten vid Oslo kommun.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05, ir@doro.com
Arvid Bakken, Chef Utveckling Trygghetslarm Doro Care Norge, +47 90 63 55 13

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska  listan, Small Cap. 2017 uppgick nettoomsättningen till 1 924 miljoner kronor (200 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/