Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Delårsrapport januari - mars 2018

08:00 / 27 April 2018 Doro Press release

Pressmeddelande
Lund den 27 april, 2018

Förbättrat resultat och stärkta marginaler trots lägre försäljning

Januari – mars 2018

  • Nettoomsättningen var 419,6 Mkr (452,3), en minskning med 7,2 procent.
  • Nettoomsättningen för kategorin Produkter var 366,8 Mkr (405,2), en minskning med 9,5 procent. Nettoomsättningen för kategorin Tjänster var 52,7 Mkr (47,1), en ökning med 11,9 procent.
  • Bruttomarginalen ökade till 33,8 procent (29,3). För Produkter ökade bruttomarginalen till 32,2 procent (28,6) och för Tjänster ökade bruttomarginalen till 44,5 procent (36,2).
  • Rörelseresultatet (EBIT) var 24,9 Mkr (17,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,9 procent (3,8).
  • Periodens resultat efter skatt var 18,6 Mkr (13,0).
  • Resultat per aktie var 0,78 SEK (0,56)
  • Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 32,2 Mkr (26,5).

Prognos
Oförändrad outlook: Våra förväntningar för 2018 är en försäljning i intervallet 1,9 – 2,1 Mdkr och ett rörelseresultat (EBIT) i intervallet 100 Mkr – 140 Mkr, exklusive eventuella förvärv.

VD-ord

Doros försäljning minskade sammantaget med 7,2 procent i det första kvartalet, jämfört med motsvarande period 2017. En fortsatt utmanande marknad för mobiltelefoner gjorde att vår försäljning inom kategorin Produkter minskade med 9,5 procent. I Norden och Central- och Östeuropa minskade försäljningen, medan våra övriga regioner visade oförändrad eller ökad försäljning, trots en vikande marknad. Vår kategori Tjänster ökade sin försäljning med 11,9 procent tack vare en god utveckling för den abonnemangsbaserade verksamheten inom Doro Care. Doro Cares kontrakt med Oslo kommun utökades till att omfatta hanteringen av samtliga trygghetslarmstjänster i kommunen. Vi gynnades av positiva valutaeffekter inom Produkter vilket, i kombination med ökad marginal inom Tjänster, bidrog till ett betydligt högre resultat och stärkta marginaler i kvartalet, trots lägre försäljning.

Den generella utvecklingen på vår största marknad inom mobiltelefoner, Västeuropa, har varit negativ under en längre tid. Detta gäller i synnerhet kategorin feature phones, där vi har en betydande del av vår försäljning. Vi möter också en ökad konkurrens i just denna kategori. För att möta en utmanande marknad arbetar vi med att öka våra marknadsandelar i främst Syd- och Östeuropa, och har stärkt vår säljorganisation i Sydeuropa under kvartalet. Vi driver också på försäljningen av våra nya produkter i etablerade kanaler.

Vi lanserade två nya mobiltelefoner under Mobile World Congress i februari, Doro 8035 (smartphone) och Doro 7060 (4G feature phone). Vi har fått flera utmärkelser för våra mobiltelefoner, till exempel utnämndes Doro 8040 till Best Senior Phone i Italien av Cellulare Magazine. Doro 8040 har även fått Red Dot Award 2018 för bästa produktdesign. Sammantaget bekräftar det att vi har ett relevant erbjudande för vårt primära användarsegment seniorer.

Efter att ha genomfört effektiviseringar av vår tjänsteleverans, med en stärkt bruttomarginal för tjänster som resultat, fokuserar vi nu på att sänka vår kostnadsmassa inom områden som inköp, logistik och administration. Vi har inlett en kraftig konsolidering av antalet lager, vilket förutom direkta besparingar medför positiva effekter vad gäller transportkostnader, och genomför effektiviseringar av administrativa funktioner.

Förutom lanseringarna av mobiltelefoner, annonserade och demonstrerade vi vårt nya tjänstekoncept SmartCare by Doro under Mobile World Congress. Uppmärksamheten från media i flertalet europeiska länder där vi är verksamma har varit mycket god. SmartCare by Doro är ett led i vår reviderade strategi att erbjuda fullt integrerade lösningar för att ge trygghet till såväl seniorer som anhöriga. Utvecklingen av konceptet går enligt plan mot att göra de första tjänstelanseringarna i slutet av innevarande år. Vi har nu en dedikerad funktion i ledningsgruppen på plats för att driva tjänsteutvecklingen och den så viktiga integrationen med våra mobiltelefoner framåt.

Med utfallet för det första kvartalet i hand upprepar vi våra förväntningar för helåret 2018 om en försäljning i intervallet 1,9 - 2,1 Mdkr och ett rörelseresultat (EBIT) i intervallet 100 Mkr - 140 Mkr, exklusive eventuella förvärv.

                                             Robert Puskaric, vd och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Carl-Johan Zetterberg Boudrie, CFO, +46 (0) 46 280 50 47

E-post: ir@doro.com

Doros rapport presenteras via audiocast

Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via https://edge.media-server.com/m6/p/6da6bh6w eller telefon kl. 9.00 CET den 27 april 2018. Doros VD och koncernchef Robert Puskaric och CFO Carl-Johan Zetterberg Boudrie kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Presentationsmaterialet finns tillgängligt i förväg på https://corporate.doro.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/presentationer/.

Telefonnummer
Sverige:                              + 46 (0) 8 505 564 74
Frankrike:                           + 33 (0) 1 7075 0725
Storbritannien:                    + 44 (0) 203 364 5374
USA:                                   + 1 855 7532 230

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2017 uppgick nettoomsättningen till 1 924 miljoner kronor (200 miljoner euro).
Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige

 

Bilagor

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/