Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Flaggningsmeddelande i DORO AB

16:42 / 8 March 2018 Doro Press release

Flaggningsmeddelande i DORO AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556161-9429 DORO AB
Instrument Aktie
Innehavare Rite Ventures Förvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 916 199
Antal rösträtter 1 916 199
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2018-03-08
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 0
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 0 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Christoffer Häggblom
 - telefon 0704188201
 - mejl christoffer@riteventures.com
 
Kommentar
Transaktionen är en koncernintern transaktion som inte förändrar innehavet i koncernen.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/