Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Flaggningsmeddelande i DORO AB

09:03 / 27 March 2018 Doro Press release

Flaggningsmeddelande i DORO AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556161-9429 DORO AB
Instrument SE0000215493 Ordinary shares
Innehavare Lazard Frères Gestion SAS
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 176 631
Antal rösträtter 1 176 631
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-03-22
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 213 003
 - direkt innehavda rösträtter 1 213 003
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,10625 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,10625 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,10625 % 1 213 003
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,10625 % 1 213 003
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 213 003
 - andel av rösträtter 5,10625 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Francois-Marc Durand
 - telefon 33144130981
 - mejl olivier.lafon@lazard.fr

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/