Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro presenterar delårsrapporten för juli-september 2018 via audiocast och telefonkonferens

08:00 / 4 October 2018 Doro Press release

Press meddelande
Malmö den 4 oktober 2018

Doro presenterar delårsrapporten för juli-september 2018 via audiocast och telefonkonferens

Doros delårsrapport för perioden juli – september kommer att publiceras fredagen den 19 oktober kl 08.00.

Klockan 09.00 samma dag inbjuds analytiker, investerare och media till en audiocast av rapporten. Audiocasten och presentationsmaterialet nås via webben https://edge.media-server.com/m6/p/mw3yr7ht

Presentationen kan också följas via en telefonkonferens på nedan angivna telefonnummer.
Vänligen ring in cirka fem minuter före utsatt starttid så att konferensen kan börja i tid.

Efter presentationen ges konferensdeltagarna möjlighet att ställa frågor till Doros VD och koncernchef Robert Puskaric och Doros CFO Carl-Johan Zetterberg Boudrie.

Cirka en timme efter det att presentationen avslutats kommer också en on-demandversion av presentationen göras tillgänglig på https://corporate.doro.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/presentationer/

Nummer till telefonkonferensen:
Sverige +46 8 505 564 74
Storbritannien +44 203 364 5374
Frankrike +33 1 7075 0725
USA +1 855 7532 230

For more information, please contact:
Robert Puskaric, President and CEO Doro Group, +46 (0)70 519 34 07
Carl-Johan Zetterberg Boudrie, CFO Doro Group, +46 (0)70 335 84 49
 ir@doro.com

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2017 uppgick nettoomsättningen till 1 924 miljoner kronor (200 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige.

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2018, kl. 08.00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/