Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro publicerar preliminärt resultat för 2017

13:00 / 18 January 2018 Doro Press release

Pressmeddelande
Lund den 18 januari, 2018

Doros försäljning för 2017 uppgår preliminärt till 1 920 miljoner kronor och rörelseresultatet (EBIT) till 92 miljoner kronor. Nettoskulden uppgick vid årsskiftet till omkring 103 miljoner kronor, enligt bolagets preliminära, oreviderade, årsbokslut för 2017.

Det preliminära utfallet för försäljningen under det fjärde kvartalet visar att försäljningen för 2017 blir omkring 1 920 Mkr (1 959,1), en minskning med 1,8% jämfört med 2016. Rörelseresultatet (EBIT) för 2017 uppgår preliminärt till 92 Mkr (47,7), en ökning med 92,9% jämfört med 2016 och motsvarande en rörelsemarginal på 4,8% (2,4). Nettoskulden vid årsskiftet minskade till omkring 103 Mkr (149,5) jämfört med motsvarande tidpunkt 2016. Doros förväntningar för helåret 2017, som senast upprepades vid bolagets kapitalmarknadsdag den 14 november 2017, var att både försäljning och EBIT skulle öka jämfört med 2016.

”Förstärkningen av vårt rörelseresultat och balansräkning är tillfredsställande, och en bekräftelse på att vi gör rätt saker för att säkerställa en effektiv verksamhet och stabil finansiell ställning. Vad gäller försäljningen är vi missnöjda med utvecklingen i vissa regioner under de mycket viktiga sista månaderna av året, vilket påverkat försäljningen i vårt fjärde kvartal negativt”, kommenterar Robert Puskaric, vd och koncernchef.

Doro publicerar sin fullständiga rapport för det fjärde kvartalet och helåret 2017 den 15 februari klockan 8.00 CET. Rapporten presenteras genom audiocast med start klockan 9.00 samma dag.

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Robert Puskaric, +46 (0)46 280 50 05
CFO Carl-Johan Zetterberg Boudrie, +46 (0)46 280 50 47, ir@doro.com

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016 uppgick nettoomsättningen till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro). www.doro.com

Besök Doro på www.doro.se

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 januari 2018,
kl 13.00 CET.

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/bb73addb-547a-45d8-a167-06530b7b9b6b

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/