Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Magnus Eriksson lämnar Doro

18:40 / 11 September 2017 Doro Press release

Doro AB
Ändring av styrelse/ledning/revisor

Magnus Eriksson lämnar Doro

Lund, 2017-09-11 18:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Magnus Eriksson lämnar på egen
begäran sin befattning som Chief Financial Officer (CFO) och medlem av Doros
koncernledning. Carl-Johan Zetterberg Boudrie, för närvarande Vice President
Doro Care, har befordrats till ny Chief Financial Officer. 



Magnus Eriksson kvarstår i sin befattning som CFO till och med delårsrapporten
för perioden januari-september i år, som publiceras den 25 oktober, och stannar
sedan på Doro till årsskiftet för att säkerställa en bra överlämning till
Carl-Johan Zetterberg Boudrie. 



”Magnus Eriksson kom till Doro för två år sedan för att stärka bolagets
finansiella ställning och styrning, något som han lyckats väl med. Efter
fullgjort uppdrag har Magnus nu meddelat att han vill ta sig an andra projekt
utanför Doro. Jag är mycket tacksam för Magnus insats och den betydliga
förbättring av Doros finansiella ställning och styrning han åstadkommit. Jag är
samtidigt glad över att vi har tillgång till en så kompetent ersättare som
Carl-Johan Zetterberg Boudrie i de egna leden. Carl-Johan har sedan han kom
till Doro för närmare två år sedan visat en imponerande kapacitet och förmåga
att sätta sig in i verksamheten. I sin initiala roll inom business control
bidrog han till förbättringarna av vår kostnadsstyrning, och i sin nuvarande
roll har han stärkt affären inom Doro Care avsevärt”, säger Robert Puskaric, VD
och koncernchef. 



Carl-Johan Zetterberg Boudrie är civilekonom (Stockholms universitet) och
civilingenjör (KTH). Han är för närvarande Vice President Doro Care och medlem
av Doros koncernledning. Carl-Johan Zetterberg Boudrie har tidigare haft
ledande befattningar inom finans samt affärs- och strategiutveckling på bland
annat Lekolar AB, G&L Beijer och Beijer Electronics. 



Rekryteringen av en ny Vice President Doro Care har påbörjats. Till dess en
ersättare anställts ansvarar Carl-Johan Zetterberg Boudrie fortsatt för Doro
Care. 



För mer information, vänligen kontakta:

Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05





Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016
uppgick totala intäkter till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro).
www.doro.com 



Besök Doro på www.doro.se





Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 11 september 2017 kl. 18.40 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/