Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Förändring i antalet utestående aktier i Doro

16:00 / 3 July 2017 Doro Press release

Doro AB
Totalt antal rösträtter och kapital

Förändring i antalet utestående aktier i Doro

Lund, 2017-07-03 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Antalet utestående aktier och
röster i Doro AB har under juni månad ökat med 517 000, vilket är hänförligt
till utnyttjandet av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram
som etablerades i augusti 2014. 

Per den 30 juni 2017 uppgår därmed totalt antal aktier i Doro till 23 755 255.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Eriksson, CFO, +46 (0)46 280 50 06Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016
uppgick totala intäkter till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro).
www.doro.com 

Besök Doro på www.doro.seDenna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 3 juli 2017 kl. 16:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/