Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Utnyttjande av teckningsoptioner i Doro

14:00 / 22 May 2017 Doro Press release

Doro AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Utnyttjande av teckningsoptioner i Doro

Lund, 2017-05-22 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Personalen i Doro har tecknat
aktier inom ramen för det incitamentsprogram som etablerades i augusti 2014,
och där perioden för teckning av aktier (22 maj – 21 juni 2017) nu har inletts. 

I augusti 2014 emitterade Doro teckningsoptioner inom ramen för ett
incitamentsprogram för bolagets anställda. Incitamentsprogrammet innebar att
Doros medarbetare erbjöds möjligheten att köpa optioner som ger innehavaren
rätt att teckna nya aktier i Doro till teckningskursen 42 kronor per aktie
under perioden 22 maj 2017 – 21 juni 2017. 

När teckningsperioden inleddes den 22 maj 2017 uppgick de anställdas innehav
till 517 000 teckningsoptioner. Idag har anställda i Doro totalt tecknat 118
000 nya aktier inom ramen för incitamentsprogrammet. För att finansiera
teckning av nya aktier har anställda per idag sålt delar av sina innehav av
teckningsoptioner i ett strukturerat program med hjälp av DNB Markets. Efter
försäljning och teckning av teckningsoptioner kvarstår totalt 45 000
teckningsoptioner i incitamentsprogrammet som kan utnyttjas för teckning av nya
aktier fram till 21 juni 2017. 

Nyteckning av aktier kommer att tillföra Doro 21 714 000 kronor, motsvarande
517 000 nya aktier med 2,2 procents utspädning. För mer information, vänligen kontakta:
Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0) 46 280 50 05
Magnus Eriksson, CFO, +46 (0)46 280 50 06Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016
uppgick totala intäkter till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro).
www.doro.com 

Besök Doro på www.doro.se

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 22 maj 2017 kl. 14:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/