Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro presenterar delårsrapporten för januari – mars 2017 via audiocast och telefonkonferens

08:00 / 7 April 2017 Doro Press release

Doro AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Doro presenterar delårsrapporten för januari – mars 2017 via audiocast och
telefonkonferens

Lund, 2017-04-07 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Doros delårsrapport för
perioden januari – mars 2017 kommer att publiceras torsdagen den 27 april
klockan 08:00. 

Klockan 09:00 samma dag inbjuds analytiker, investerare och media till en
audiocast av rapporten. Audiocasten och presentationsmaterialet nås via webben
http://edge.media-server.com/m/p/vrm7ph7q. 

Presentationen kan också följas via en telefonkonferens på nedan angivna
telefonnummer. Vänligen ring in cirka fem minuter före utsatt starttid så att
konferensen kan börja i tid. 

Efter presentationen ges konferensdeltagarna möjlighet att ställa frågor till
Doros 
VD och koncernchef Robert Puskaric och Doros CFO Magnus Eriksson.

Cirka en timme efter det att presentationen avslutats kommer också en
on-demand-version av presentationen att göras tillgänglig på 
http://corporate.doro.se/blog/se-hp-doro-webcast. 

Nummer till telefonkonferensen:
Sverige, +46 (0)8 505 564 74
Storbritannien, +44 (0)203 364 5374
USA, +1 855 7532 230
Frankrike, +33 1 7075 0712För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Robert Puskaric, ir@doro.comOm Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015
uppgick nettoomsättningen till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro).
www.doro.com 

Besök Doro på www.doro.se

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017
kl. 08:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/