Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Delårsrapport januari–mars 2017

08:00 / 27 April 2017 Doro Press release

Doro AB
Interimsrapport

Delårsrapport januari–mars 2017

Lund, 2017-04-27 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- God tillväxt inom Doro Care,
försäljning och lönsamhet har stärkts 

Januari – mars 2017

 -- Nettoomsättningen var 452,3 Mkr (413,0), en ökning med 9,5 procent.
 -- Rörelseresultatet (EBIT) var 17,3 Mkr (9,3), vilket motsvarar en
   rörelsemarginal på 3,8 procent (2,3).
 -- Orderingången uppgick till 424,6 Mkr (469,6), en minskning med 9,6 procent.
 -- Orderboken vid periodens slut var 282,4 Mkr (246,2).
 -- Periodens resultat efter skatt var 13,0 Mkr (5,8).
 -- Resultatet per aktie var 0,56 SEK (0,25).
 -- Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 26,5 Mkr (-46,0).

Prognos
Oförändrad outlook: Våra förväntningar för 2017 är att både försäljning och
EBIT kommer att öka jämfört med 2016. 

VD-ord
Det är glädjande att kunna konstatera att Doros omsättning och resultat nu
utvecklas i rätt riktning igen. Omsättningen ökade under kvartalet med 9,5
procent till 452,3 Mkr (413,0) och bruttomarginalen ökade till 38,4 procent
(34,4). Vi hade ett starkt kassaflöde och kunde under kvartalet minska
nettoskulden. Orderingången minskade 9,6 procent jämfört första kvartalet 2016,
men det ska ses mot bakgrund av att vi under fjärde kvartalet 2016 hade den
starkaste orderingången någonsin i Doros historia. 

Doro Care, som vi från och med detta kvartal särredovisar som en egen region,
har ökat sin omsättning med 91,6 procent (40,7 procent exklusive
Trygghets-sentralen). Det nytecknade ramavtalet med SKL Kommentus Inköpscentral
är en viktig förklaring, men förvärvet av Trygghetssentralen som slutfördes
andra kvartalet 2016 och en stor exportandel till Tyskland och Storbritannien
under innevarande kvartal är andra förklaringar. Det arbete som påbörjades
under 2016 för att förbättra effektiviteten och kostnadskontrollen har också
börjat visa resultat, men vi ser fortsatt potential i att strukturera och
effektivisera verksamheten ytterligare. 

Sedan en tid tillbaka har vi sett vikande försäljning i regionen USA/Kanada
vilket är en följd av vårt rådande produkterbjudande och en koncentrerad
kundstruktur. Situationen är inte tillfredsställande. Vi arbetar med att
exekvera en åtgärdsplan. Vi hyser tillförsikt, men förväntar oss inga snabba
resultat. 

Vi har sedan en tid tillbaka inlett ett samarbete med Sigma i Lund. Genom att
lägga ut mer av produktutvecklingen på en extern partner når vi betydligt
större flexibilitet, kostnadseffektivitet och snabbhet i vår produktutveckling.
Utöver denna åtgärd initierar vi också åtgärder för att förbättra styrning och
uppföljning inom produktutvecklingen. 

I samband med Mobile World Congress i Barcelona i slutet av februari var vi på
plats och träffade många kunder, samarbetspartners och visade upp såväl vårt
erbjudande inom Doro Care som produktnyheter, exempelvis inom kategorin smarta
telefoner. Vårt företag och vårt erbjudande inom seniorsegmentet får väldigt
gott mottagande. Under kvartalet har vi från Orange, en av våra viktigaste
kunder, fått utmärkelsen ”Orange Device Partner Award” för ”Outstanding
Excellence in Smart Mobile Design for Seniors”. Vi har även erhållit
designutmärkelsen Red Dot Award för vår enkla vikbara telefon Doro 6050. 

Doro har ett särskilt väletablerat varumärke med gott renommé på vår
hemma-marknad, Norden, vilket gör att vi fortsätter växa starkt här. I samband
med att jag började på Doro initierade jag en genomgång av hela vår
internationella närvaro. Jag ser potential till ökad penetration på flera
marknader, exempelvis i Italien och Spanien. Samtidigt är jag inte främmande
för omprioriteringar. Vår närvaro på vissa marknader kanske ska hanteras
annorlunda än tidigare. 

Den respons Doro får hos distributörer och samarbetspartners är övertygande,
vår position inom seniorsegmentet är stark och jag ser många spännande
möjligheter att utveckla och stärka den ytterligare. 

Robert Puskaric, vd och koncernchefFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Magnus Eriksson, CFO, +46 (0)46 280 50 06Doros rapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via
http://edge.media-server.com/m/p/vrm7ph7q eller telefon kl. 9.00 CET den 27
april 2017. Doros VD och koncernchef Robert Puskaric och CFO Magnus Eriksson
kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Presentationsmaterialet
finns tillgängligt i förväg på http://corporate.doro.com/blog/hp-doro-webcast. 

Telefonnummer
Sverige:                + 46 (0) 8 505 564 74
Frankrike:               + 33 (0) 170 750 712
Storbritannien:           + 44 (0) 203 364 5374
USA:                  + 1 855 7532 230Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016
uppgick nettoomsättningen till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro). 

www.doro.comDenna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den
27 april 2017 kl. 8.00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/