Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro presenterar strategier och finansiella mål

12:30 / 14 November 2017 Doro Press release

Doro AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Doro presenterar strategier och finansiella mål

Lund, 2017-11-14 12:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Doro håller idag en
kapitalmarknadsdag där bolagets VD Robert Puskaric och CFO Carl-Johan
Zetterberg Boudrie berättar om Doros ambitioner, strategier och finansiella mål
framöver. 

Under kapitalmarknadsdagen ges presentationer av

·    Fundamentala drivkrafter, utvecklingen på och förändringarna av Doros
marknader 

·    Bolagets nuvarande och framtida positionering, ambitioner och
strategier samt finansiella mål 

De centrala delarna i Doros nya strategi är utvecklingen mot tjänstecentrerade
helhetslösningar för seniorers bekvämlighet och trygghet, Smartcare by Doro,
som kombinerar styrkorna hos områdena Mobile Phones och Telecare, samt organisk
och förvärvsdriven geografisk expansion i Europa. 

I samband med kapitalmarknadsdagen presenterar Doro nya finansiella mål

·    Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på minst 10 procent (inklusive
förvärv) 

·    Långsiktig rörelsemarginal (EBIT) på minst 8 procent

·    Intäkter från tjänster ska långsiktigt utgöra minst 30 procent av
totala intäkter 

·    Nettoskuld som andel av EBITDA ska inte överstiga 2,5 gånger

·    Utdelning till aktieägare ska utgöra 33 procent av nettovinsten (dock
med hänsyn tagen till kapitalstruktur och aktieåterköp) 

Doros kapitalmarknadsdag äger rum på Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm,
klockan 13 – 16. Presentationerna kan även följas via webcast på
https://edge.media-server.com/m6/p/ojqaxa63 

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Robert Puskaric, +46 (0)46 280 50 00, ir@doro.com

CFO Carl-Johan Zetterberg Boudrie, +46 (0)46 280 50 00, ir@doro.com

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016
uppgick nettoomsättningen till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro).
www.doro.com 

Besök Doro på www.doro.se

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 14 november 2017, 
kl 12.30 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/