Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2018

17:30 / 24 October 2017 Doro Press release

Doro AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2018

Lund, 2017-10-24 17:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- I enlighet med beslut vid Doros
årsstämma den 27 april 2017 har styrelsens ordförande, Johan Andsjö,
sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets per den 30 september
2017 röstmässigt största aktieägare, består valberedningen av följande
ledamöter: 

  -- Mark Shay, nominerad av Accendo Capital, valberedningens ordförande,
  -- Christoffer Häggblom, Rite Ventures,
  -- Carl Rydin, Origo Capital,
  -- Johan Andsjö, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen.

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2018 avseende bland
annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens
ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och
uppgifter inför årsstämman 2019. 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post
till valberedning@doro.com. Senaste dag för att lämna in förslag till
valberedningen inför årsstämman 2018 är den 16 mars 2018 (sex veckor före
årsstämman den 27 april 2018). För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Robert Puskaric, ir@doro.com


Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer -erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones,
mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget
Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade
personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016 uppgick
nettoomsättningen till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro). 

www.doro.com

Besök Doro på www.doro.seDenna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober
2017 kl. 17.30 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/