Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

CORRECTION: Delårsrapport januari-september 2017

08:36 / 24 October 2017 Doro Press release

Doro AB
Interimsrapport

CORRECTION: Delårsrapport januari-september 2017

Lund, 2017-10-24 08:36 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- KORRIGERING: pressmeddelandets
rubrik korrigeras till "Delårsrapport januari-september 2017" 

Stabil försäljning med högre lönsamhet

Juli – september 2017

· Nettoomsättningen var 465,3 Mkr (473,2), en minskning med 1,7 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) var 21,5 Mkr (13,9), vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 4,6 procent (2,9). Rörelseresultatet inkluderar
omstruktureringskostnader på 1,3 Mkr (4,3). 

· Orderingången ökade med 0,6 procent till 561,4 Mkr (557,9).

·Orderboken vid periodens slut uppgick till 374,7 Mkr (353,9).

· Periodens resultat efter skatt var 15,7 Mkr (12,6).

· Resultatet per aktie var 0,66 SEK (0,54).

· Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 6,4 Mkr (18,7).



Januari – september 2017

· Nettoomsättningen var 1 363,6 Mkr (1 359,7), en ökning med 0,3 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) var 57,9 Mkr (27,4), vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 4,2 procent (2,0). Rörelseresultatet inkluderar
omstruktureringskostnader på 3,5 Mkr (9,2). 

· Periodens resultat efter skatt var 44,0 Mkr (19,6).

· Resultatet per aktie var 1,88 SEK (0,84).

· Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 31,5 Mkr (-37,4).

 Prognos

Oförändrad outlook: Våra förväntningar för 2017 är att både försäljning och
EBIT kommer att öka jämfört med 2016. 

VD-ord

Doros försäljning var stabil under kvartalet, trots fortsatt minskad
försäljning i USA och ett importstopp i Algeriet som påverkade region EMEA
negativt. Samtidigt stärktes vårt resultat. Nettoomsättningen under tredje
kvartalet minskade med 1,7 procent till 465,3 Mkr (473,2), medan tillväxten
exklusive USA och Kanada ökade med 1,2 procent. Orderingången ökade 0,6 procent
till 561,4 Mkr (557,9), och orderboken stärktes med 5,9 procent. Förbättringen
av resultatet fortsatte under tredje kvartalet. Även om bruttomarginalen
minskade till 37,5 procent (39,3), ökade rörelsemarginalen till 4,6 procent
(2,9). Efter tre kvartal i följd med resultatförbättringar får vi konstatera
att de åtgärder vi genomför för att öka effektiviteten i verksamheten bär
frukt. 

Doro Care ökade sin omsättning med 30 procent på jämförbar bas, med stöd av en
god utveckling i Tyskland och en högre nivå för den abonnemangsbaserade
verksamheten i Norden, där antalet abonnemang var högre än för motsvarande
period förra året. 

Även i tredje kvartalet minskade försäljningen i region USA och Kanada jämfört
med tredje kvartalet ifjol. Nedgången var dock mindre än i det föregående,
andra, kvartalet i år. Under hela 2016 drevs den ökade försäljningen av ett
teknikskifte från 2G till 3G i försäljningen av mobiltelefoner bland våra
operatörskunder i regionen. Vår bedömning är att försäljningsnedgången
avstannat. Vi planerar för nästa teknikskifte på den nordamerikanska marknaden,
med ambitionen att lansera en 4G-telefon under andra halvåret 2018. 

Vår bedömning är att den generella mobiltelefonmarknaden var svag under tredje
kvartalet, men att Doro tack vare sin inriktning mot seniorsegmentet kunde
försvara eller stärka sina marknadsandelar i sina regioner. Storbritannien var
vår bästa region i kvartalet, med en försäljningstillväxt på 20 procent för
Doro. 

Som ett led i vår genomgripande process att effektivisera verksamheten har vi
under perioden fokuserat på en rad åtgärder inom eftermarknad och
varuförsörjning. Med en stark resultatutveckling hittills i år ser vi att vi är
på rätt väg och ser fram mot att arbeta vidare med kontinuerliga förbättringar. 

Vi har lanserat flera nya produkter under kvartalet, de flesta i anslutning
till IFA-mässan i Berlin, som alla fått positiva initiala reaktioner.
Lanseringen av vår nya smartphone, Doro 8040, har fått mycket uppmärksamhet i
media och försäljningen har startat på de flesta av våra marknader. 

Vår strategi för att utveckla Doro under de närmaste åren framåt är under
framtagande, och kommer att presenteras vid en kapitalmarknadsdag i november i
Stockholm. Inbjudan kommer att distribueras separat. 

Utfallet för januari-september motiverar oss att hålla vår outlook för 2017
oförändrad: våra förväntningar för 2017 är att både försäljning och EBIT kommer
att öka jämfört med 2016. 

Robert Puskaric, vd och koncernchef



För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Carl-Johan Zetterberg Boudrie, CFO, +46 (0)46 280 50 47

Doros rapport presenteras via audiocast

Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via
https://edge.media-server.com/m6/p/4jf2xtx6 eller telefon kl. 9.00 CET den 24
oktober 2017. Doros VD och koncernchef Robert Puskaric och CFO Carl-Johan
Zetterberg Boudrie kommer att hålla presentationen och svara på frågor.
Presentationsmaterialet finns tillgängligt i förväg på
http://corporate.doro.com/blog/hp-doro-webcast. 


Telefonnummer
Sverige:                + 46 (0) 8 505 564 74
Frankrike:               + 33 (0) 170 750 725
Storbritannien:           + 44 (0) 203 364 5374
USA:                  + 1 855 7532 230



Om Doro

Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i eget boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och
aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016
uppgick nettoomsättningen till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro). 

 www.doro.com

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/