Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Tvåsiffrig försäljningstillväxt trots svag utveckling för Doro Care

08:00 / 11 August 2016 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Tvåsiffrig försäljningstillväxt trots svag utveckling för Doro Care

Lund, 2016-08-11 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- PressmeddelandeApril – juni 2016

 -- Nettoomsättningen uppgick till 473,5 Mkr (423,7), en ökning med 11,8
   procent.
 -- Rörelseresultatet (EBIT) inklusive omstruktureringskostnader på 4,9 Mkr var
   4,2 Mkr (29,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,9 procent (6,9).
 -- Orderingången uppgick till 458,8 Mkr (389,2), en ökning med 17,9 procent. 
 -- Orderboken vid periodens slut var 227,1 Mkr (209,3).
 -- Periodens resultat efter skatt var 1,2 Mkr (21,1).
 -- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,05 SEK (0,91). 
 -- Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7,0 Mkr (65,3).VD-ord

Försäljningen ökade med 11,8 procent under kvartalet, trots Doro Cares svaga
utveckling. Som vi tidigare har meddelat dämpades Doro Cares försäljning i
Sverige under andra kvartalet liksom under första kvartalet, på grund av ett
överklagande av ett nytt ramavtal med SKL:s inköpscentral (Sveriges kommuner
och landsting). Därför reflekterar försäljningsutvecklingen för Doro Care i
Sverige för närvarande till stor del återkommande försäljning via befintliga
avtal. Det är också den främsta anledningen till att resultatet under andra
kvartalet 2016 är lägre än under andra kvartalet 2015, eftersom bidraget från
nya Doro Care-avtal på lönsamheten är betydande. Kassaflödet från den löpande
verksamheten var 7,0 Mkr (65,3) under andra kvartalet. 

Koncernens bruttomarginal var 36,4 procent under andra kvartalet och
EBIT-marginalen under detta kvartal var 0,9 procent jämfört med 6,9 procent
under andra kvartalet 2015. Marginalen påverkas av en lägre andel av
försäljningen från Doro Care och överlag högre kostnader, inklusive
integrationskostnader för Trygghetssentralen. 

Under andra kvartalet ledde prispress i segmentet enkla mobiltelefoner i den
lägre prisklassen till att avtalet med en större kund inte förnyades.
Kvartalsresultatet påverkades också av vissa leveransförseningar av enkla
mobiltelefoner i den högre prisklassen och av smartphones (Doro 8030). Vi
förväntar oss att förseningarna även kommer att påverka tredje kvartalet och
att en återhämtning av försäljningen kommer under fjärde kvartalet. Vi
fortsätter att arbeta aktivt med övergången från enkla telefoner till
smartphones med ambitionen att med tiden kraftigt öka försäljningsandelen av
smartphones. Under första halvåret 2016 stod försäljningen av smartphones för
21 procent (13) av den totala telefonförsäljningen. 

Vi genomför en plan för att öka lönsamheten och försäljningstillväxten. Vi har
anställt Henric Ungh som ny VP Sales och fokuserar på en ökad effektivitet
genom att rationalisera verksamheten och minska driftskostnaderna, samt genom
att trimma vår utvecklingsportfölj, med ett tydligt fokus på slutanvändarens
behov. Under kvartalet hade vi omstruktureringskostnader på 4,9 Mkr.
Integrationen av Trygghetssentralen AS fortlöper enligt plan och kommer att
fortsätta under andra halvåret 2016. 

Vi har en fortsatt stark närvaro på nyckelmarknaderna. Under andra kvartalet
2016 ökade försäljningen i USA och Kanada med 71,8 procent på årsbasis, främst
tack vare 4G-smartphones, och i Norden ökade försäljningen av smartphones i
alla försäljningskanaler, vilket är en stark signal på vår trendsättande
hemmamarknad. Under andra kvartalet minskade försäljningen med 13,7 procent i
Storbritannien. Övergången från gamla till nya modeller hade en negativ
inverkan, och försäljningen påverkades även negativt av det försvagade
brittiska pundet, medan försäljningen i EMEA och DACH förblev oförändrad. 

Doro Care fortsätter att påverkas av en situation då svenska kommuner avvaktar
med nya upphandlingar tills man vet vad utgången av överklagandet av det nya
ramavtalet blir. Vi hoppas naturligtvis på att situationen löser sig under de
närmaste månaderna och när det sker kommer vi att ha den kapacitet som krävs
för att snabba på leveranser av nya beställningar till kunder. Vi är dock inte
längre säkra på att vi kommer att kunna ta igen det som skjutits upp under
2016. Därför har vi nyligen ändrat vår helårsprognos och istället för att
förvänta oss en ökning av försäljningen och vinsten för 2016 förväntar vi oss
nu att koncernens resultat blir något lägre än 2015, men att försäljningen
fortfarande kan förväntas vara högre än föregående år. 

Jérôme Arnaud, VD och koncernchefFör mer information vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Magnus Eriksson, CFO, +46 (0)46 280 50 06Doros rapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via
http://edge.media-server.com/m/p/srnq49y2 eller telefon kl. 9.00 CET den 11
augusti 2016. Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud och CFO Magnus Eriksson
kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Presentationsmaterialet
finns tillgängligt i förväg på
http://corporate.doro.com/investors/financial-reports/financial-reports. Nummer till telefonkonferensen:
Sverige:             + 46 (0) 8 505 564 74
Frankrike:           + 33 (0) 170 750 712
Storbritannien:        +44 (0) 203 364 5374
USA:               + 1 855 7532 230Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015
uppgick totala intäkter till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro).
www.doro.com Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 11 augusti 2016, klockan 8:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/