Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Ändrad prognos för 2016

08:30 / 6 July 2016 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Ändrad prognos för 2016

Lund, 2016-07-06 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Pressmeddelande

Lund den 6 juli 2016Ändrad prognos för 2016

Enligt preliminära resultat, kommer Doros resultat för första halvåret 2016 bli
lägre än förväntat och därför ändrar Bolaget sin helårsprognos. Doro Cares VD
Ulf Lindsten lämnar Bolaget. 

Den tidigare prognosen angav att koncernens omsättning och resultat för 2016
förväntades att öka. Bolaget räknar nu med att koncernens resultat blir något
lägre än 2015, men att försäljningen fortfarande kan förväntas vara högre än
föregående år. 

Försäljningen inom Doro Care i Sverige fortsätter att vara dämpad till följd av
ett överklagande av ett nytt ramavtal med SKL:s inköpscentral (Sveriges
Kommuner och Landsting). Situationen, som är av tillfällig natur, har inte
blivit löst under andra kvartalet. Konsekvensen blir därmed precis som i första
kvartalet, en signifikant negativ inverkan på koncernens EBIT. Doro Cares
verksamhet har expanderat genom fortsatt tillväxt vilket resulterat i lägre
lönsamhet än prognostiserat inom Doro Care. Bolaget har kommit överens med Ulf
Lindsten, VD för Doro Care, att han kommer lämna bolaget under tredje
kvartalet. För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05

CFO Magnus Eriksson, +46 (0)46 280 50 06Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015
uppgick nettoomsättningen till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro).
www.doro.com 

Besök Doro på www.doro.seDenna information är sådan information som Doro AB]är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli
2016 kl. 08:30 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/