Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doros förvärv av Trygghetssentralen

13:00 / 15 April 2016 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Doros förvärv av Trygghetssentralen

Lund, 2016-04-15 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Doro har idag den 15 april fullföljt det tidigare tillkännagivna förvärvet av
norska Trygghetssentralen. Förvärvet finansieras med befintliga likvida medel
och banklån. 

Enligt tillkännagivandet från den 18 februari har Doro Care AB kommit överens
med SOS International om att förvärva Trygghetssentralen. Affären avslutades
idag, 15 april. Trygghetssentralen kommer konsolideras i Doro Cares räkenskaper
från och med 1 maj. 

Förvärvet kommer göra det möjligt att öka effektiviteten inom Doro Cares
befintliga verksamhet i Norge. Affären innebär också potentiella stordrifts-
och varuförsörjningssynergier. 

Ledande befattningshavare i Trygghetssentralen kommer att stanna kvar efter
förvärvet. 

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05
CFO Magnus Eriksson, +46 (0)46 280 50 06

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015
uppgick nettoomsättningen till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro).
www.doro.com 

Besök Doro på www.doro.se


Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 15 april 2016, 
klockan 13:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/