Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro utser Robert Puskaric till ny VD och Koncernchef

08:00 / 16 December 2016 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Doro utser Robert Puskaric till ny VD och Koncernchef

Lund, 2016-12-16 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Doros styrelse har utsett Robert
Puskaric till ny verkställande direktör och koncernchef med placering vid
bolagets huvudkontor i Lund och med tillträde den 1 februari 2017. Robert
Puskaric kommer närmast från Ericsson. 

”Jag är väldigt glad att vi har kunnat rekrytera en så internationellt erfaren
och stark ledare till Doro. Roberts stora erfarenhet inom mobila plattformar,
entreprenadtjänster, sakernas Internet (”Internet of Things”, IoT) och telekom
kommer bli en stark tillgång för Doro. Jag är övertygad om att Robert kommer
hjälpa oss att fortsätta bryta ny mark inom segmentet telekommunikation för
äldre genom produktutveckling och integrering inom vårt produkt- och
tjänsteutbud”, säger Johan Andsjö, tillförordnad styrelseordförande. 

Robert Puskaric har 20 års internationell erfarenhet inom telekom, mobila
plattformar, tjänstelösningar och sakernas Internet (”Internet of Things”).
Robert har varit anställd på Ericsson sedan 1996 och där haft många olika
ledande befattningar, såväl i Sverige som utomlands, i vilka han bland annat
visat stor förmåga att bygga och utveckla nya strategier och verksamheter.
Robert kommer nu senast från en roll som Senior Vice President på Ericsson med
särskilt ansvar för speciella strategiska projekt. I den rollen har han bland
annat utarbetat Ericssons strategi inom området sakernas Internet. 

”Jag känner mig hedrad och entusiastisk över förtroendet att utses till ny VD
för Doro. Doro har ett starkt varumärke och en stark position inom sitt
segment. Genom sin djupa kunskap om målgruppens behov i kombination med
kompetens och resurser inom såväl hårdvara som mjukvara och tjänster, ser jag
goda förutsättningar för Doro att växa i den digitala transformation som just
nu sker i samhället. Jag ser verkligen fram emot att träffa mina nya kollegor,
kunder och samarbetspartners, säger Robert Puskaric. 

Robert Puskaric är född 1969 i Ljungby och har en civilekonomexamen i
företagsekonomi från Lunds universitet. Robert är bosatt i Lund. 

Jérôme Arnaud fortsätter som verkställande direktör och koncernchef till den 1
februari 2017. 

Ytterligare information om den nya ledningsgruppen och utvecklingsplanerna
kommer att lämnas i bokslutskommunikén för 2016, som presenteras 17 februari
2017. För mer information vänligen kontakta:
Tillförordnad Styrelseordförande Johan Andsjö
johan.andsjo@doro.com
+46 (0)46 280 50 69Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer -erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones,
mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget
Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade
personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015 uppgick
nettoomsättningen till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro). www.doro.com 
Besök Doro på www.doro.se Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december
2016 kl. 08:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/