Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Tecken på återhämtning – nytt ramavtal med SKL

08:00 / 28 October 2016 Doro Press release

Doro AB
Kvartalsrapport

Tecken på återhämtning – nytt ramavtal med SKL

Lund, 2016-10-28 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Juli–september 2016

 -- Nettoomsättningen var 473,2 Mkr (444,9), en ökning med 6,4 procent.
 -- Rörelseresultatet (EBIT) inklusive omstruktureringskostnader på 4,3 Mkr var
   13,9 Mkr (29,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,9 procent (6,7).
 -- Orderingången uppgick till 547,8 Mkr (566,3), en minskning med 3,3 procent.
 -- Orderboken vid periodens slut var 310,9 Mkr (294,2).
 -- Periodens resultat efter skatt var 12,6 Mkr (22,0).
 -- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,54 SEK (0,95).
 -- Kassaflödet från den löpande verksamheten var 36,5 Mkr (32,9).

VD-ord
Sedan vi vinstvarnade och sänkte prognosen för helårsresultatet i början av
juli har förutsättningarna faktiskt förbättrats, även om tillväxten bara har
varit måttlig under kvartalet. Eftersom försäljningen har påverkats negativt av
situationen inom Doro Care sedan slutet av förra året, är det
tillfredsställande att våra telefoner fortsätter att leverera. Under kvartalet
har vi sett särskilt god försäljning i DACH-området (Tyskland, Österrike,
Schweiz och Centraleuropa) och av våra enklare mobiltelefoner. Vi fortsätter
att utveckla och skörda framgångar på marknaden för mobiltelefoner för äldre,
en nisch som under året har varit stabil medan övriga mobiltelefonmarknaden
globalt har varit under press. 

De produktions- och leveransproblem som drabbat våra mer avancerade enkla
mobiltelefoner och smartphones har lösts under kvartalet. Vår enklare 4G
telefon Doro 8030, uppföljaren till vår mer avancerade 4G telefon Doro 825, har
under kvartalet listats hos nya återförsäljare efter att andra kvartalets
problem med hårdvaruförsörjningen nu har hanterats. Den försenade lanseringen
av Doro 8030 har haft en negativ inverkan på kvartalets försäljning av smarta
telefoner, dess andel av total mobiltelefonförsäljning uppgick till 18,5
procent under tredje kvartalet (21 procent under andra kvartalet 2016).
IFA-mässan i Berlin öppnade för många nya intressanta avtal och projekt. 

Doro Care har inte levt upp till våra förväntningar under året och som vi
förklarat tidigare har stillaståendet som följt av det överklagade ramavtalet
med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) även påverkat tredje kvartalet. Sedan
mitten av oktober har situationen dock förbättrats då Förvaltningsrätten
meddelade sin dom som var till vår fördel. Som en av tre godkända leverantörer
har Doro Care nu tecknat ett nytt ramavtal med SKL:s inköpscentral (SKI
Kommentus Inköpscentral AB). 

Vi räknar nu med att försäljningen av trygghetslarm och larmmottagningstjänster
ska komma igång under fjärde kvartalet och framförallt under 2017. Vår egen
bedömning är att i ett normalt marknadsläge så skulle marknaden för digitala
trygghetslarm i Sverige under stilleståndsperioden ha inneburit mellan 20 000 –
30 000 nya abonnemang. Under perioden januari – september 2015 nådde Doro Care
20 000 nya abonnemang, under samma period i år har Doro Care uppnått 5 000 nya
abonnemang. Återkommande intäkter för de kommande 12 månaderna uppgick vid
slutet av tredje kvartalet till 132 Mkr på helårsbasis, vilket kan jämföras med
71 Mkr vid utgången av 2015 (exklusive Trygghetssentralen 89 Mkr). 

Under det gånga kvartalet har vi beslutat att integrera Doro Care under samma
ledning som övriga Doro-koncernen. Vi ser redan att det fungerar bättre. 

Vi fortsätter att fokusera på lönsamheten. Rationaliseringar i vårt
produktutbud har påverkat rörelseresultatet negativt med 6,5 Mkr under
kvartalet främst som följd av en höjd avskrivningstakt. Organisatoriska
förändringar har resulterat i omstruktureringskostnader under tredje kvartalet
om 4,3 Mkr. Bättre försäljningsmix, förbättrad produktionseffektivitet och
införlivandet av Trygghetssentralen har bidragit till att bruttomarginalen har
förbättrats jämfört med såväl förra kvartalet som motsvarande period föregående
år. Rörelsekostnaderna har däremot ökat och det kräver noggrann kontroll och
ytterligare åtgärder framöver. 

Vi har nu gått in i det viktiga fjärde kvartalet. Julförsäljningen har stor
inverkan på helårsutfallet för försäljning och lönsamhet. Situationen har
börjat förbättras, men de flesta förbättringar har effekt på längre sikt,
därför kommer 2016 vara ett förlorat år i termer av lönsamhet för Doro Care. Vi
upprepar vår reviderade helårsprognos som vi presenterade i juli. Koncernens
resultat för 2016 väntas bli något lägre än för 2015 men försäljningen kan
fortfarande bli högre än förra året. 

Jérôme Arnaud, vd och koncernchefFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Magnus Eriksson, CFO, +46 (0)46 280 50 06

Doros rapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via
http://edge.media-server.com/m/p/kgh4i2a5 eller telefon kl. 9.00 CET den 28
oktober 2016. Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud och CFO Magnus Eriksson
kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Presentationsmaterialet
finns tillgängligt i förväg på
http://corporate.doro.com/investors/financial-reports/financial-reports. 

Telefonnummer
Sverige:                + 46 (0) 8 505 564 74
Frankrike:              + 33 (0) 170 750 712
Storbritannien:           +44 (0) 203 364 5374
USA:                  + 1 855 7532 230Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015
uppgick totala intäkter till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro).
www.doro.com Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den
28 oktober 2016 kl. 8.00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/