Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2017

08:00 / 25 October 2016 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2017

Lund, 2016-10-25 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- I enlighet med beslut vid Doros
årsstämma den 3 maj 2016 har styrelsens tillförordnade ordförande, Johan
Andsjö, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets per den 30
september röstmässigt största aktieägare, består valberedningen av följande tre
ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den 30 september: 

  -- Mark Shay, nominerad av Accendo Capital, valberedningens ordförande.
  -- Helen Fasth Gillstedt, nominerad av Handelsbanken Fonder.
  -- Bengt Belfrage, nominerad av Nordea Fonder.
  -- Johan Andsjö, tillförordnad styrelseordförande, adjungerad till
     valberedningen.

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2017 avseende bl a
stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning,
revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför
årsstämman 2018. 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post
till valberedning@doro.com. 

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, ir@doro.com


Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer -erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones,
mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget
Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade
personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015 uppgick
nettoomsättningen till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro). www.doro.com 

Besök Doro på www.doro.se

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober
2016 kl. 08:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/