Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

CareTech, Doros förvärv inom digitala trygghetslarm, lanserar sitt första större erbjudande inom privat sektor; en pilot för 50 apotek i Storbritannien.

09:00 / 21 September 2015 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

CareTech, Doros förvärv inom digitala trygghetslarm, lanserar sitt första
större erbjudande inom privat sektor; en pilot för 50 apotek i Storbritannien.

Lund, 2015-09-21 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


”CareTech bidrar med innovativ teknologi till ett nyskapande erbjudande inom
privat sektor, vad gäller innehåll och distribution”, kommenterar Jérôme
Arnaud, Doros VD. 

CareTech erbjuder tillsammans med British Telecom (BT) och Lloyds Pharmacy
individuella trygghetslarm. Erbjudandet är en kombination av hårdvara och
tjänster och säljs direkt till slutkunder genom 50 stycken av LloydsPharmacy’s
butiker och online via lloydspharmacy.com/care. CareTech bidrar med
trygghetslarm, BT med larmcentralstjänsten och LloydsPharmacy med distribution
via sina apotek. 

Lanseringen sker i form av en pilotfas som pågår fram till slutet av 2015 och
om den är lyckad så kommer en utrullning ske i LloydsPharmacy’s hela
distributionsnätverk. Piloten anses lyckad om de uppställda kvalitativa och
kvantitativa målen uppnås. 


För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05


Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014
omsatte Doro 1 277 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq
Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com 

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 21 september 2015, kl 09:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/