Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

CORRECTION: Doro presenterar rapporten för det första kvartalet via audiocast och telefonkonferens

13:38 / 9 April 2015 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

CORRECTION: Doro presenterar rapporten för det första kvartalet via audiocast
och telefonkonferens

Lund, 2015-04-09 13:38 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Rättelse: Nytt telefonnummer+ 46 (0)8 505 564 74 för deltagare i
telefonkonferensen som ringer från Sverige och 0805980143 för deltagare i
telefonkonferensen som ringer från Frankrike. 

Doros rapport för det första kvartalet kommer att publiceras måndagen den 27
april klockan 13:30. 

Klockan 14:00 samma dag inbjuds analytiker, investerare och media till en
webb-presentation av rapporten. Presentationen och presentationsmaterialet kan
nås genom www.doro.com/corporate 

Presentationen kan också följas via en telefonkonferens på nedan angivna
telefonnummer. Vänligen ring in cirka fem minuter före utsatt starttid så att
konferensen kan börja i tid. 

Efter presentationen ges konferensdeltagarna möjlighet att ställa frågor till
Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud och CFO Christian Lindholm. 

Cirka en timme efter det att presentationen avslutats kommer också en on-demand
version av presentationen att göras tillgänglig på www.doro.com/corporate 

Nummer till telefonkonferensen, från:
Sverige: + 46 (0)8 505 564 74
Frankrike: 0805980143
Storbritannien: +44 (0)20336 453 74
USA: + 1 855 7532 230

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05
CFO Christian Lindholm, +46 (0) 46 280 50 06

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014
omsatte Doro 1 277 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq
Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com 

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 9 april 2015, kl 9:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/